Contactați-ne la numărul:

+373 (79) 26-11-27

Servicii

About-us

Compania Diplom este lider în Moldova în prestarea serviciilor de traduceri profesionale, de bună calitate, precum şi a serviciilor de realizare a tuturor tipurilor de lucrări studenţești, de orice grad de dificultate, la toate disciplinele şi în termenele solicitate!

Diplom oferă următoarele servicii:

 • legalizarea documentelor;
 • traducerea autorizată cu legalizare notarială a actelor oficiale;
 • legalizarea documentelor traduse prin semnătura şi ştampila biroului de traduceri, prin semnătura traducătorului autorizat, prin semnătura traducătorului autorizat şi ştampila biroului de traduceri;
 • traduceri orale autorizate la înregistrarea căsătoriei la Oficiul Stării Civile, pentru servicii notariale, procese judiciare etc.;
 • traduceri orale neautorizate la întâlniri de afaceri, seminare, conferințe etc.;
 • aplicarea apostilei pe originalul documentului și traducerea pentru persoanele fizice și juridice;
 • ștampile de supralegalizare pe documente și traducerea acestora, în vederea valabilității lor ulterioare în străinătate;
 • obținerea confirmării de la unitatea de învățământ emitentă a actului de studii;
 • obținerea confirmării autenticității actului de studii de la Ministerul Educației al Republicii Moldova;
 • obținerea confirmării autenticității actului de studii de la Ministerul Sănătății al Republicii Moldova;
 • Dichiarazione di valore - legalizarea diplomelor pentru studii și/sau muncă în Italia;
 • Echivalare (nostrificare) – procedura de recunoaştere a diplomelor din statele străine în Republica Moldova;
 • obținerea actelor de stare civilă;
 • completarea chestionarelor;
 • poșta de curierat;
 • consultații gratis;
 • executăm: teze de masterat, teze de licență, teze de an, lucrări de control, referate, rapoarte de practică, eseuri, compuneri, articole, probleme, prelucrarea statistică a datelor, desene tehnice, machete, răspunsuri la examenele de stat, prezentări, diapozitive în Power Point, discursuri pentru prezentarea tezei de licență, adnotări, CV-uri, recenzii la disciplinele economice, umaniste, juridice, tehnice și de științe naturale în limbile rusă, română, engleză, franceză, germană;
 • verificarea și redactarea traducerii;
 • redactarea textului;
 • formatarea textului;
 • culegerea textului.


 • Traducem orice documente și texte de orice nivel de dificultate din/în limbile: