SUPRALEGALIZAREA DOCUMENTULUI

SUPRALEGALIZAREA DOCUMENTULUI2023-02-27T13:24:02+00:00

Supralegalizarea este procedura cea mai complexă pentru a conferi documentului putere juridică în străinătate, care atestă autenticitatea semnăturilor din document sau, în caz de necesitate, autenticitatea ștampilei sau sigiliului de pe document.

În cursul supralegalizării, documentul trece prin mai multe instanţe, în fiecare dintre care se confirmă semnătura aplicată pe document în instanţa precedentă.

La birourile de traduceri ale companiei Diplom, se efectuează la comanda persoanelor fizice și juridice supralegalizarea următoarelor documente:

  • acte și dublicate eliberate de OSC: certificat de naștere, certificat de căsătorie, certificat de deces, certificat de divorț, certificat de starea civilă etc.;
  • caziere judiciare;
  • acte de studii: certificat, atestat, diplomă de bacalaureat, diplomă etc.;
  • acte legalizate notarial;
  • hotărîri judecătorești;
  • certificate care atestează stagiul de muncă;
  • certificate medicale;
  • alte documente naționale.

La birourile de traduceri Diplom, puteţi comanda servicii de supralegalizare. Pentru aplicarea ştampilei de supralegalizare este nevoie de originalul documentului, traducerea acestuia şi legalizarea notarială. Puteţi comanda toate serviciile oferite la oficiul principal: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 97, tel.: +373 (79) 79-11-00.

Personal manager. Birou de traduceri în Moldova Diplom

ALTE SERVICII:

SERVICII: