SOLICITAREA DOCUMENTELOR

SOLICITAREA DOCUMENTELOR2023-02-27T13:15:18+00:00

Solicitarea documentelor – procedura obținerii documentelor oficiale în instituțiile de stat ale Republicii Moldova.

Compania Diplom acordă asistență în solicitarea următoarelor documente:

• Duplicatelor actelor de stare civilă:

 • Certificat de naștere;
 • Certificat de căsătorie;
 • Certificat de divorț;
 • Aviz despre schimbarea numelui și/sau prenumelui;
 • Certificat de deces;
 • Certificat de adopție;
 • Certificat despre determinarea paternității.

• Extrase din arhiva actelor de stare civilă:

 • Extras de pe certificatul de naștere;
 • Extras de pe certificatul de căsătorie;
 • Extras de pe certificatul de divorț;
 • Extras de pe avizul despre schimbarea numelui și/sau prenumelui;
 • Extras de pe certificatul de deces.

• Extrase multilingve de pe actele de stare civilă:

 • Extras multilingv de pe certificatul de naștere;
 • Extras multilingv de pe certificatul de căsătorie;
 • Extras multilingv de pe certificatul de deces.

• Cerificat despre starea civilă.

• Certificate (avize) care confirmă sau neagă schimbarea numelui de familie:

 • Aviz care neagă schimbarea numelui și/sau prenumelui;
 • Aviz despre schimbarea numelui și/sau prenumelui;
 • Aviz despre schimbarea numelui și/sau prenumelui în limbă străină.

• Aviz despre rectificări în actele de stare civilă;
• Cazier judiciar;
• Certificat despre locul de muncă;
• Certficat despre salariu;
• Confirmare de la instituția care a emis actul de studii;
• Confirmarea autenticității actului de studii;
• Certificat despre identificarea numelui, prenumelui, raionului
• Certificat despre apartenență confesională etc.
În cazul plecării din Republica Moldova, toate documentele oficiale urmează a fi traduse și legalizate.Specialiștii calificați ai companiei Diplom vă vor oferi ajutor în acest proces.
Vă puteți adresa la Oficiul principal, care este situat pe adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 97, tel.: +373 (79) 79-11-00.

Personal manager. Birou de traduceri în Moldova Diplom

ALTE SERVICII:

SERVICII: