SERVICII

SERVICII2019-04-18T10:59:52+00:00

Compania Diplom este lider în Moldova în prestarea serviciilor de traduceri profesionale, de bună calitate, precum şi a serviciilor de realizare a tuturor tipurilor de lucrări studenţești, de orice grad de dificultate, la toate disciplinele şi în termenele solicitate!

Diplom oferă următoarele servicii:

– legalizarea documentelor;
– traducerea autorizată cu legalizare notarială a actelor oficiale;
– legalizarea documentelor traduse prin semnătura şi ştampila biroului de traduceri, prin semnătura traducătorului autorizat, prin semnătura traducătorului autorizat şi ştampila biroului de traduceri;
– traduceri verbale autorizate la înregistrarea căsătoriei la Oficiul Stării Civile, pentru servicii notariale, procese judiciare etc.;
– traduceri verbale neautorizate la întâlniri de afaceri, seminare, conferințe etc.;
– aplicarea apostilei pe originalul documentului și traducerea pentru persoanele fizice și juridice;
– ștampile de supralegalizare pe documente și traducerea acestora, în vederea valabilității lor ulterioare în străinătate;
– obținerea confirmării de la unitatea de învățământ emitentă a actului de studii;
– obținerea confirmării autenticității actului de studii de la Ministerul Educației al Republicii Moldova;
– obținerea confirmării autenticității actului de studii de la Ministerul Sănătății al Republicii Moldova;
– Dichiarazione di valore – legalizarea diplomelor pentru studii și/sau muncă în Italia;
– Echivalare (nostrificare) – procedura de recunoaştere a diplomelor din statele străine în Republica Moldova;
– obținerea actelor de stare civilă;
– completarea chestionarelor;
– poșta de curierat;
– consultații gratis;
– executăm: teze de masterat, teze de licență, teze de an, lucrări de control, referate, rapoarte de practică, eseuri, compuneri, articole, probleme, prelucrarea statistică a datelor, desene tehnice, machete, răspunsuri la examenele de stat, prezentări, diapozitive în Power Point, discursuri pentru prezentarea tezei de licență, adnotări, CV-uri, recenzii la disciplinele economice, umaniste, juridice, tehnice și de științe naturale în limbile rusă, română, engleză, franceză, germană;
– verificarea și redactarea traducerii;
– redactarea textului;
– formatarea textului;
– culegerea textului.

Traducem orice documente și texte de orice nivel de dificultate din/în limbile:

■ Engleză■ Franceză■ Germană■ Italiană
■ Spaniolă■ Portugheză■ Poloneză■ Cehă
■ Bulgară■ Maghiară■ Rusă■ Ucraineană
■ Moldovenească■ Română■ Turcă■ Găgăuză
■ Greacă■ Ebraică■ Arabă■ Persană/Farsi
■ Chineză■ Japoneză■ Belarusă■ Armeană
■ Georgiană■ Azeră■ Kazahă■ Turkmenă
■ Daneză■ Lituaniană■ Letonă■ Olandeză
■ Sârbă■ Slovacă■ Croată■ Macedoneană
■ Norvegiană■ Suedeză■ Hindi■ Estonă
■ Uzbecă■ Tadjică■ și alte limbi.
0
ANI PE PIAȚA MOLDOVEI
0
FILIALE ÎN MOLDOVA
0 %
CALITATEA LUCRULUI
0
PROIECTE REALIZATE CU SUCCES