SERVICII

SERVICII2020-05-21T12:21:12+00:00

Compania Diplom este lider în Moldova în prestarea serviciilor de traduceri profesionale, de bună calitate, precum şi a serviciilor de realizare a tuturor tipurilor de lucrări studenţești, de orice grad de dificultate, la toate disciplinele şi în termenele solicitate!

0

ANI PE PIAȚA MOLDOVEI

0

FILIALE ÎN MOLDOVA

0 %

CALITATEA LUCRULUI

0

PROIECTE REALIZATE CU SUCCES

Compania Diplom este lider în Moldova în prestarea serviciilor de traduceri profesionale, de bună calitate, precum şi a serviciilor de realizare a tuturor tipurilor de lucrări studenţești, de orice grad de dificultate, la toate disciplinele şi în termenele solicitate!

Diplom oferă următoarele servicii:

– legalizarea documentelor;
– traducerea autorizată cu legalizare notarială a actelor oficiale;
– legalizarea documentelor traduse prin semnătura şi ştampila biroului de traduceri, prin semnătura traducătorului autorizat, prin semnătura traducătorului autorizat şi ştampila biroului de traduceri;
– traduceri verbale autorizate la înregistrarea căsătoriei la Oficiul Stării Civile, pentru servicii notariale, procese judiciare etc.;
– traduceri verbale neautorizate la întâlniri de afaceri, seminare, conferințe etc.;
– aplicarea apostilei pe originalul documentului și traducerea pentru persoanele fizice și juridice;
– ștampile de supralegalizare pe documente și traducerea acestora, în vederea valabilității lor ulterioare în străinătate;
– obținerea confirmării de la unitatea de învățământ emitentă a actului de studii;
– obținerea confirmării autenticității actului de studii de la Ministerul Educației al Republicii Moldova;
– obținerea confirmării autenticității actului de studii de la Ministerul Sănătății al Republicii Moldova;
– Dichiarazione di valore – legalizarea diplomelor pentru studii și/sau muncă în Italia;
– Echivalare (nostrificare) – procedura de recunoaştere a diplomelor din statele străine în Republica Moldova;
– obținerea actelor de stare civilă;
– completarea chestionarelor;
– poșta de curierat;
– consultații gratis;
– executăm: teze de masterat, teze de licență, teze de an, lucrări de control, referate, rapoarte de practică, eseuri, compuneri, articole, probleme, prelucrarea statistică a datelor, desene tehnice, machete, răspunsuri la examenele de stat, prezentări, diapozitive în Power Point, discursuri pentru prezentarea tezei de licență, adnotări, CV-uri, recenzii la disciplinele economice, umaniste, juridice, tehnice și de științe naturale în limbile rusă, română, engleză, franceză, germană;
– verificarea și redactarea traducerii;
– redactarea textului;
– formatarea textului;
– culegerea textului.

Traducem orice documente și texte de orice nivel de dificultate din/în limbile:

Engleză
Franceză
Germană
Italiană
Spaniolă
Portugheză
Poloneză
Cehă
Bulgară
Maghiară
Rusă
Ucraineană
Moldovenească
Română
Turcă
Găgăuză
Greacă
Ebraică
Arabă
Persană/Farsi
Chineză
Japoneză
Bielorusă
Armeană
Georgiană
Azeră
Kazahă
Turkmenă
Daneză
Lituaniană
Letonă
Olandeză
Sârbă
Slovacă
Croată
Macedoneană
Norvegiană
Suedeză
Hindi
Estonă
Uzbecă
Tadjică
și alte limbi.