SERVICIILE BIROULUI DE TRADUCERI ÎN DROCHIA, BĂLȚI, CHIȘINĂU, COMRAT, CAHUL | DIPLOM

SERVICIILE BIROULUI DE TRADUCERI ÎN DROCHIA, BĂLȚI, CHIȘINĂU, COMRAT, CAHUL | DIPLOM2021-10-26T18:00:41+00:00

Compania Diplom este lider în Moldova în prestarea serviciilor de traduceri profesionale, de bună calitate, precum şi a serviciilor de realizare a tuturor tipurilor de lucrări studenţești, de orice grad de dificultate, la toate disciplinele şi în termenele solicitate!

Specialiștii noștri prestează consultații în chestiunile aferente perfectării actelor, legalizării diplomelor, dobîndirii cetățeniei Rusiei. Vă oferim asistența noastră în completarea chestionarelor, de asemenea la supralegalizarea și traducerea actelor.

Diplom prestează următoarele servicii:

Traducem orice documente și texte de orice nivel de dificultate din/în limbile:

0

ANI PE PIAȚA MOLDOVEI

0

FILIALE ÎN MOLDOVA

0 %

CALITATEA LUCRULUI

0

PROIECTE REALIZATE CU SUCCES

Compania Diplom este lider în Moldova în prestarea serviciilor de traduceri profesionale, de bună calitate, precum şi a serviciilor de realizare a tuturor tipurilor de lucrări studenţești, de orice grad de dificultate, la toate disciplinele şi în termenele solicitate!

Diplom oferă următoarele servicii:

– legalizarea documentelor;
– traducerea autorizată cu legalizare notarială a actelor oficiale;
– legalizarea documentelor traduse prin semnătura şi ştampila biroului de traduceri, prin semnătura traducătorului autorizat, prin semnătura traducătorului autorizat şi ştampila biroului de traduceri;
– traduceri verbale autorizate la înregistrarea căsătoriei la Oficiul Stării Civile, pentru servicii notariale, procese judiciare etc.;
– traduceri verbale neautorizate la întâlniri de afaceri, seminare, conferințe etc.;
– aplicarea apostilei pe originalul documentului și traducerea pentru persoanele fizice și juridice;
– ștampile de supralegalizare pe documente și traducerea acestora, în vederea valabilității lor ulterioare în străinătate;
– obținerea confirmării de la unitatea de învățământ emitentă a actului de studii;
– obținerea confirmării autenticității actului de studii de la Ministerul Educației al Republicii Moldova;
– obținerea confirmării autenticității actului de studii de la Ministerul Sănătății al Republicii Moldova;
– Dichiarazione di valore – legalizarea diplomelor pentru studii și/sau muncă în Italia;
– Echivalare (nostrificare) – procedura de recunoaştere a diplomelor din statele străine în Republica Moldova;
– obținerea actelor de stare civilă;
– completarea chestionarelor;
– poșta de curierat;
– consultații gratis;
– executăm: teze de masterat, teze de licență, teze de an, lucrări de control, referate, rapoarte de practică, eseuri, compuneri, articole, probleme, prelucrarea statistică a datelor, desene tehnice, machete, răspunsuri la examenele de stat, prezentări, diapozitive în Power Point, discursuri pentru prezentarea tezei de licență, adnotări, CV-uri, recenzii la disciplinele economice, umaniste, juridice, tehnice și de științe naturale în limbile rusă, română, engleză, franceză, germană;
– verificarea și redactarea traducerii;
– redactarea textului;
– formatarea textului;
– culegerea textului.

Traducem orice documente și texte de orice nivel de dificultate din/în limbile:

Engleză
Franceză
Germană
Italiană
Spaniolă
Portugheză
Poloneză
Cehă
Bulgară
Maghiară
Rusă
Ucraineană
Moldovenească
Română
Turcă
Găgăuză
Greacă
Ebraică
Arabă
Persană/Farsi
Chineză
Japoneză
Bielorusă
Armeană
Georgiană
Azeră
Kazahă
Turkmenă
Daneză
Lituaniană
Letonă
Olandeză
Sârbă
Slovacă
Croată
Macedoneană
Norvegiană
Suedeză
Hindi
Estonă
Uzbecă
Tadjică
și alte limbi.

Personal manager. Birou de traduceri în Moldova Diplom

ALTE SERVICII:

SERVICII: