Skip to main content

Apostilă

Apostila este o ștampila specială aplicată pe documentele oficiale emise de instituții și organizații din statele membre ale Convenției de la Haga. Este o formă simplificată de legalizare, conferind documentului putere juridică pe teritoriul altor state. În cazul pregătirii documentelor pentru țările participante la Convenția de la Haga din 5 octombrie 1961, se aplică apostilarea documentelor, iar pentru celelalte țări se utilizează legalizarea consulară.

Apostilarea documentului poate fi efectuată doar în țara în care a fost emis, iar durata de valabilitate a mențiunii în sine nu este limitată, dar poate fi restricționată de durata de valabilitate a documentului în sine, cum ar fi certificatele de cazier judiciar, certificatele de stare civilă, procurile.

În Republica Moldova, aplicarea și recunoașterea apostilei se efectuează începând cu 16 martie 2007.

Apostilarea este singurul procedeu care poate fi necesar pentru autentificarea semnăturii, a calității în care a acționat persoana care a semnat documentul sau, dacă este necesar, autenticitatea ștampilei sau sigiliului care autentifică acel document.

În biroul de traduceri Diplom, apostila poate fi aplicată persoanelor fizice și juridice pe următoarele documente oficiale:

  • Acte și duplicat de stare civilă: certificat de naștere, certificat de căsătorie, certificat de divorț, certificat de stare civilă, certificat de schimbare a numelui, certificat de deces, etc.;
  • Certificat de cazier judiciar, confirmare pentru obținerea: pașaportului, buletinului de identitate, permisului de conducere, etc.
  • Documente de educație: certificat, diplomă de licență, diplomă, adeverință, etc.;
  • Acte notariale;
  • Hotărâri judecătorești;
  • Documente care atestă vechimea în muncă;
  • Certificate și adeverințe medicale;
  • Copii legalizate notarial și traduceri ale documentelor apostilate;
  • Documente ale întreprinderilor: certificat de înregistrare, licență, contracte, acte constitutive, etc.

Pentru a face comandă de apostilă, puteți apela la biroul de traduceri Diplom. Pentru aplicarea apostilei, este necesară prezența documentului original, a traducerii și a legalizării notariale. Toate aceste servicii le puteți comanda în unul dintre filialele noastre. Specialiștii noștri vor traduce documentele cu calitate și rapiditate, vor legaliza traducerea la notar și vor aplica apostila în termenii discutați.

Avantajele comenzii apostilelor în biroul de traduceri Diplom:

Fără plată completă sau avans parțial;

Fără prezența personală a titularului documentului;

Fără procură de la titularul documentului;

Fără autentificarea identității titularului documentului.

Apostilarea în Diplom - ușor, rapid și calitativ!

Pentru a comanda serviciul de apostilare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon: +373 (22) 26-11-27; +373 (79) 26-11-27.