APOSTILĂ

APOSTILĂ2021-04-15T16:33:12+00:00

Apostilă (din fr. apostille) este o ştampilă specială aplicată pe documente oficiale, eliberate de instituţiile şi organizaţiile statelor participante la Convenţia de la Haga. Este o formă mai simplificată de legalizare, ce conferă documentului putere juridică pe teritoriul altor state. Astfel, în cazul pregătirii actelor pentru ţările participante la Convenţia de la Haga din 5 octombrie 1961, se aplică apostilarea actelor, iar pentru celelalte ţări – supralegalizarea. Apostilarea unui document se admite doar în ţara în care acesta a fost eliberat, termenul de valabilitate al menţiunii, în acest caz, nu este limitat, însă poate fi limitat termenul de valabilitate al documentului, de exemplu, al cazierului judiciar, al procurii, pe care acesta este indicat.

În Republica Moldova activitatea de aplicare a apostilei se efectuează din 16 martie 2007.

Aplicarea apostilei este unica procedură de care puteți avea nevoie pentru legalizarea autenticității semnăturii, statutului de reprezentare a persoanei care a semnat actul, sau, în cazul necesității, autenticității sigiliului sau a ștampilei, specificate în document.

Birourile de traduceri ale companiei Diplom oferă servicii de apostilare pentru persoanele fizice și juridice pentru următoarele documente:

  • acte eliberate de organele OSC: certificat de naştere, certificat de căsătorie, certificat de divorţ, certificat de stare civilă, certificat de schimbare a numelui, certificat de deces etc.;
  • certificat de cazier judiciar, paşaport, buletin de identitate, permis de conducere etc.;
  • acte de studii: certificat, diplomă de bacalaureat, diplomă, atestat etc.;
  • acte notariale;
  • hotărîrile instanțelor de judecată;
  • documentele care atestă stagiul de muncă;
  • adeverințe și certificate medicale;
  • copii legalizate notarial și traducerile documentelor apostilate;
  • documente ale întreprinderilor: certificate de înregistrare a întreprinderii, licenţe, contracte, acte constitutive şi alte documente.

Vă puteţi adresa la birourile de traduceri Diplom, pentru a obţine consultaţii gratuite cu privire la aplicarea apostilei, de asemenea, puteţi face comanda. Pentru aplicarea apostilei, este nevoie de prezentarea originalului documentului, traducerea acestuia şi legalizarea notarială. Toate aceste servicii le puteţi comanda la unul din oficiile noastre. Specialiştii noştri vor traduce documentele operativ şi corespunzător calitativ, vor legaliza suficient de rapid traducerea la notar şi vor aplica apostila în termenii stabiliți.

 

Personal manager. Birou de traduceri în Moldova Diplom

ALTE SERVICII:

SERVICII: