LEGALIZAREA DOCUMENTELOR

LEGALIZAREA DOCUMENTELOR2023-02-27T11:44:31+00:00

LEGALIZAREA DOCUMENTELOR ȘI TRADUCERILE JURIDICE– PRESTĂM SERVICIILE DATE ÎN CONFORMITATE CU CERINȚELE LEGISLAȚIEI ÎN VIGOARE.

Traducerea juridică reprezintă una dintre cele mai dificile ramuri, deoarece cuprinde o gamă variată de termeni din domeniu. Mai mult decât atât, traducerile juridice presupun responsabilitate în fața legii, deoarece denaturarea termenului sau sensului contribuie la interpretarea eronată a documentului și consecințe nefavorabile.

În ce constă importanța legalizării

Valoarea juridică a traducerilor, de asemenea, se definește printr-un astfel de concept ca Legalizarea documentelorcare reprezintă o procedură în urma căreia actele dobândesc o valoare legală. Un act oficial, de obicei, necesită legalizare- adică conferirea valorii juridice, în afară de traducere, indiferent de complexitatea și caracterul specific al acesteia.

La biroul nostru,obiectivul traducerilor juridice de orice grad de complexitate și Legalizarea documentelor succesivă este abordat la cel mai înalt grad de complexitate din punctul de vedere al legislației în vigoare și al conțunutului expus într-o formă gramaticală corectă. Actele legalizate dobîndesc astfel capacitate legală în orice alt stat. În afară de aceasta, există state cu care Moldova a încheiat acorduri internaționale speciale care exclud proceduri adiționale de legalizare a actelor juridice.

Modalitățile de legalizare

Practica colaborării internaționale a contribuit la diversificarea formelor de legalizare care sunt necesare pentru actele moldovenești:

  • Apostilare;
  • Traduceri doar legalizate notarial;
  • Supralegalizare;
  • Declarația de Valoare;
  • Legalizarea actelor de studii;
  • Nostrificarea;
  • Legalizarea a diverse înscrisuri ale actelor de stare civilă.

Compania noastră oferă toate aceste tipuri de legalizare și acordă asistență în alegerea variantei optime pentru acte concrete.

3 motive pentru care ar trebui să vă adresați la noi în scopul efectuării traducerilor juridice și Legalizarea documentelor:

Nivelul înalt de calificare al traducătorilor autorizați întrunește toate condițiile necesare pentru asigurarea nivelului corespunzător al traducerii juridice de orice grad de dificultate. Toți traducătorii din cadrul companiei noastre au trecut cu succes acreditarea la Ministerul Justiției.

Responsabilitatea traducătorilor companiei noastre pentru corectitudinea și sensul traducerii juridice presupune respectarea riguroasă a legii și responsabilitățile adiționale asumate. Experiența și calificarea reprezintă garanția adițională a serviciilor de calitate.

Comoditatea colaborării cu agenția noastră poate fi ușor percepută de orice client. Filialele companiei noastre se găsesc în toate sectoarele Chișinăului și orașele din republică. Primirea comenzii efectuate la fel se poate face în orice birou de pe teritoriul Republicii Moldova. Sunt prevăzute mai multe forme de achitare, în dependență de doleanțele clienților.

Astfel, problema lui Legalizarea documentelor și traducerii juridice încetează de a mai fi o problemă, dacă încredințați sarcina dată angajaților noștri! Puteți să vă adresați la una din filialele noastre sau la oficiul principal: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 97, tel.: +373 (79) 79-11-00, e-mail: diplom@diplom.md

Personal manager. Birou de traduceri în Moldova Diplom

ALTE SERVICII:

SERVICII: