TRADUCEREA SCRISĂ

TRADUCEREA SCRISĂ2020-05-16T14:06:21+00:00

Traduceri scrise – oferim garanție, acuratețe gramaticală și corespunderea completă cu originalul.

Traducerile scrise au devenit o comandă solicitată pretutindeni. Acest fapt are o explicație perfectă: lărgirea și dezvoltarea colaborării internaționale a întreprinderilor și organizațiilor în domenii diferite – business, educație, cultură, științe. Să nu omitem și că în viața privată au loc evenimente diferite, atunci cînd confirmarea legală este necesară, de exemplu traducerea urgentă a documentelor.

Tipurile de traduceri oferite de compania noastră

Asigurăm traducerea scrisă calitativă a următoarelor documente:

 • buletine de identitate, acte de identitate naționale și străine, legitimații pensioanare;
 • acte oficiale (certificate) emise de OSC: de naștere, căsătorie, schimbarea numelui/prenumelui, divorț, stare civilă, deces etc;
 • permise de conducere și alte acte de acest tip;
 • acte de studii – diplome (cu anexe și fără), certificate, bilete studențești, carnet de student, atestat, anexe etc;
 • acte de reședință și proprietate imobilă – certificate din Întreprinderea pentru gestionarea fondului locativ, acte de proprietate, traducerea acordurilor de vînzare-cumpărare a loturilor de pămînt și obiectelor imobiliare;
 • acte legate de activitatea profesională – carnet de muncă, certificate de la locul de muncă;
 • acte legate de activitatea de afaceri – statutul întreprinderii, regulament, contracte etc;
 • acte legate de activitatea financiar –bancară – adeverințe privind salariul, venituri, confirmarea depozitului bancar, extrase etc;
 • acte legate de dreptul de proprietate – certificate, licență, brevet;
 • acte juridice de instanță – extrase, încheieri, caziere judiciare;
 • acte medicale – certificate și extrase despre starea sănătății sau/și aptitudinea de muncă, extrase din fișa medicală și anamneza;
 • livret militar și acte similare;
 • certificate din diverse domenii și acte.

De asemenea, prestăm servicii de traduceri scrise a orice tip de texte:

De ce noi prestăm cele mai bune servicii de traducere

Calitatea traducerilor scrise a traducătorilor autorizați vorbește de la sine. În compania noastră activează traducători autorizați de Ministerul Justiției în cele mai răspîndite limbi. Datorită acestui fapt, clienții pot fi siguri de traducerea justă și gramatical corectă conformă originalului.

Serviciul concomitent de legalizare notarială eliberează clienții de grijile adiționale asociate cu autentificarea actelor traduse, inclusiv traducerea contractelor.

Un algoritm bine elaborat de executare a comenzilor a rezistat controlului în timp și a fost construit cu luarea în considerație a doleanțelor clienților. Pentru a începe lucrările, este suficient să luați legătura cu noi. În consecință, beneficiarul se va bucura de o traducere scrisă în variantă definită, indiferent de dificultate sau regim de urgență al traducerilor.

Scopul final în orice caz se bazează pe traducerea contractelor, adeverințelor, certificatelor și este ușor soluționată cu suportul companiei de traduceri Diplom!

În scopul estimării comenzii, puteți completa ”forma comenzii” pe site-ul nostru, să expediați materialele în formă electronică la adresa info@diplom.md sau să vă adresați la una din filialele noastre.

În procesul de muncă asupra comenzii, noi ne stăruim să luăm în considerație doleanțele și necesitățile dvs, din aceste considerente, colaborarea cu noi este avantajoasă, comodă și de încredere!

Personal manager. Birou de traduceri în Moldova Diplom

ALTE SERVICII:

SERVICII: