LIMBA BULGARĂ

• Limba bulgară este o limbă indo-europeană, care aparţine ramurii sudice a limbilor slave, împreună cu macedoneana, sârbo-croata şi slovena.

• Limba bulgară este foarte asemănătoare cu limba macedoneană. Mulţi lingvişti consideră că aceasta ar fi de fapt numai o formă scrisă a dialectelor bulgăreşti sud-vestice (pe când limba bulgară standard a fost creată pe baza dialectelor de la Marea Neagră).

• Limba bulgară face parte din uniunea lingvistică balcanică şi prezintă mai multe inovaţii lingvistice care o disting de celelalte limbi slave (în afară de macedoneană), spre exemplu, eliminarea declinării nominale, folosirea articolului hotărât enclitic, lipsa formelor de infinitiv, cât şi păstrarea şi dezvoltarea sistemului verbal din slava veche.

• Limba bulgară este limbă oficială în Bulgaria, ea mai fiind vorbită şi de comunităţi din Republica Macedonia, Canada, Grecia, Ungaria, Israel, Republica Moldova, România, Serbia, Turcia , Ucraina şi SUA, şi având un număr total de vorbitori estimat la 9 milioane.

• Vorbitorii de limbă bulgară se numesc bulgari.

• Limba bulgară foloseşte alfabetul chirilic, dar există şi un alfabet latin pentru respectarea unor norme standard internaţionale.

• Bulgara modernă a apărut începând cu sec. al XVI-lea, evoluând din slavonă şi trecând în sec. al XVIII-XIX-lea prin modernizări ale gramaticii şi sintaxei.

• Bulgara este o limbă slavă sudică, reciproc inteligibilă cu macedoneana şi strâns legată de limbile sârbo-croată, poloneză şi de cea rusă.

• Dacă cunoşti una din aceste limbi (sau alte limbi slave) nu vei avea mari probleme. De fapt, bulgara veche (cunoscută şi sub numele de slavă bisericească) este considerată “latina” sau limba mamă balto-slavă.

• Unele cuvinte sau fraze din limba bulgară ar putea fi înţelese de occidentali, deoarece aceasta are un mare număr de cuvinte împrumutate din alte limbi (din franceză, germană, turcă, italiană şi, din ce în ce mai mult, din engleză).

• Bulgara modernă este greu înţeleasă de occidentali, în special pentru vorbitorii de limbă engleză. Totuşi, este mai uşoară decât celelalte limbi slave, pentru că în ea nu se folosesc aproape niciodată prepoziţii sau articole.

• Este nevoie de o scurtă perioadă de timp pentru a te obişnui cu alfabetul chirilic, un sistem de scriere de care bulgarii sunt foarte mândri.

• Este foarte important de ştiut că mulţi bulgari – spre deosebire de multe popoare – scutură capul pentru DA, şi dau din cap pentru NU! Este mai bine să te bazezi pe cuvintele DA pentru DA şi NE pentru NU. Bulgarii folosesc de obicei CIAO pentru la revedere (în loc de dovijdane) şi mersi pentru mulţumesc (în loc de blagodarya).

• Trebuie de avut grijă când dezbateţi un subiect despre limba macedoneană. Politica oficială bulgară este că limba macedoneană este un dialect codificat bulgar.

Personal manager. Birou de traduceri în Moldova Diplom

ALTE SERVICII:

SERVICII:

2020-05-17T13:13:31+00:00