TRADUCERI NOTARIALE

TRADUCERI NOTARIALE2020-05-16T14:16:31+00:00

Traducerea notarială a actelor – corect și în conformitate cu regulamentul juridic.

Notarii legalizează orice tip de documente, de la statuturi de întreprinderi pînă la certificate pentru persoane fizice. Însă în cazul necesității prezentării actului străin în Moldova sau al actului moldovenesc peste hotare, traducerea notarială. este obligatorie. Compania noastră prestează acest serviciu, luînd în considerație toate formele și cerințele obligatorii în raport cu traducerea notarială.

Particularitățile

Baza procesului de legalizare notarială a actelor – constă în legalizarea autenticității semnăturii traducătorului autorizat. Traducătorii înalt calificați susțin examenele de autorizare la Ministerul Justiției al RM și sunt înregistrați în Registrul special al traducătorilor care se află la îndemîna notarilor.

Notarii, posedând capacitatea legală de autentificare a autenticității actelor și semnăturilor, confirmă (legalizează) faptul că traducerea a fost efectuată de către un traducător autorizat și își asumă responsabilitatea simultan cu traducătorul pentru calitatea și capacitatea legală a actului.

Setul actelor necesare

În scopul procedurii corecte de efectuare a traducerii notariale, este necesar să prezentați la biroul nostru următoarele acte:

 • originalul actului (textului) corespunzător;
 • copia actului legalizată în Moldova;
 • copia actului legalizată în străinătate și însoțită de Apostilă sau de ștampilele de supralegalizare.

Actele trebuie să fie în variantă clară și concisă, fără tăieturi, încleieri, ștergeri și cuvinte scrise de mîină fără permis. În cazul contrar, notarul este îndreptățit să refuze legalizarea notarială a actelor.

În cazul absenței Apostilei sau ștampilelor de supralegalizare, dar în cazul necesității acestora, compania noastră poate executa la doleanța clientului aceste servicii.

Cînd legalizarea notarială este necesară (lista documentelor este voluminoasă):

 • orice tip de acte care autentifică persoana în cauză – acte de identitate naționale și străine, legitimație de pensionar, livret miltar etc;
 • orice tip de acte și adeverințe emise de OSC, inclusiv certificate de naștere, căsătorie, stare civilă, deces etc;
 • acte de muncă – extrase din carnet de muncă, acte de la locul de muncă etc;
 • acte de studii – de la bilet de student, carnet de student pînă la atestate, diplome etc;
 • acte legate de reședința actuală – certificate și extrase din cartea de imobil, acte de vînzare-cumpărare și/sau donație a proprietății imobiliare;
 • extrase și certificate medicale;
 • documentație de afaceri – statute, acte constitutive, acorduri, procuri etc;
 • acte financiar –bancare;
 • acte legate de dreptul de proprietate – certificate, licență, brevet;
 • permise de conducere și alte acte de acest tip;
 • orice tip de certificate și texte.

Independent de nivelul de dificultate al actelor și tipului de documentație, colaboratorii noștri pot asigura o procedură de legalizare notarială calitativă și în termenii preconizați.

 

Personal manager. Birou de traduceri în Moldova Diplom

ALTE SERVICII:

SERVICII: