LIMBA MACEDONEANĂ

• Limba macedoneană (macedoneană: Македонски) este o limbă indo-europeană, membră a grupului sudic al limbilor slave, înrudită îndeaproape cu limba bulgară.

• Macedoneana este răspândită în mare parte în Republica Macedonia.

• Mai este vorbită în Canada, Grecia, Albania, Serbia, Bulgaria, Australia şi SUA, având un număr total de vorbitori estimat la 2 milioane.

• Limba este membră a uniunii lingvistice balcanice.

• Limba macedoneană se scrie cu alfabetul macedonean, o ramură al alfabetul chirilic.

• Macedoneana este singura limbă slavă literară care nu are cazuri pentru substantiv, ci doar trei articole hotărâte. Fenomenul este tipic pentru dialecte bulgare în Rodopi.

• 15% din vocabularul macedonenei nu corespunde vocabularului limbii bulgare, iar diferenţele au apărut din cauza împrumuturilor lexicale din sârbă, după anul 1913, când cea mai mare parte a Macedoniei a intrat în componenţa Serbiei (ulterior Iugoslavia), de care s-a separat abia în 1991.

• Între lingvişti nu s-a ajuns la un consens cu privire la recunoaşterea macedonenei ca limbă distinctă sau dialect al limbii bulgare. Astfel lingviştii bulgari şi din alte ţări consideră că macedoneana este un dialect bulgar sud-vestic.

• Diferenţele dintre bulgara literară şi macedoneană constau în faptul că la baza limbii literare bulgare stau dialectele bulgare estice (din zona Mării Negre).

• Graiurile şi dialectele vorbite de populaţia din vestul Bulgariei (inclusiv din Sofia, capitala ţării) sunt mai apropiate de limba macedoneană (dialectul macedonean) decât de bulgara literară.

• Vorbitorii nativi ai limbii macedonene din sud-vestul Bulgariei îşi consideră limba ca dialect al limbii bulgare şi nu ca limbă distinctă, de sine stătătoare.

• Limba macedoneană foloseşte cinci vocale: /a/, /ɛ/, /i/, /ɔ/, şi /u/. Există de asemenea patru semivocale (/r/, /j/, /l/, şi /ł/), şi douăzeci şi două de consoane.

• După al doilea război mondial, macedoneana a fost declarată limbă oficială a Republicii Socialiste Macedonia.

• Numeroasele dialecte macedonene pot fi divizate în 2 grupe: unul occidental şi altul oriental.

Personal manager. Birou de traduceri în Moldova Diplom

ALTE SERVICII:

SERVICII:

2020-05-17T13:02:06+00:00