LIMBA AZERĂ

• Limba azeră sau limba azerbaidjană face parte din limbile turcice și este limba oficială a Republicii Azerbaidjan.

• Limba azeră este vorbită în Azerbaidjan, Iran, Irak, Georgia, Federația Rusă. După expulzarea populației azere din Armenia ca urmare conflictului armeano-azer, în acest stat cât și în teritoriile ocupate de Armenia în Karabahul de Munte nu a rămas practic niciun vorbitor nativ al limbii azere.

• Această limbă, care este vorbită de circa 45-50 milioane de oameni, este numită uneori limba azerbaidjaneză sau limba azeri-turcă. Azerbaidjaneza este o denumire geopolitică, iar azeri-turca

• Azerii din Iran folosesc alfabetul arab, vestigiu al vechii ocupații arabe.

• Astăzi, 90,6 % din populația Republicii Azerbaidjan vorbesc limba azeră, care are 4 dialecte:

 • Dialectul estic – Quba, Şamaxı, Baku, Muğan și Lənkəran;
 • Dialectul vestic – Qazax, Qarabağ, Gəncə;
 • Dialectul nordic – Nuxa și Zaqatala-Qax;
 • Dialectul sudic – Naxçıvan, Ordubad, İrəvan.

• Aceste dialecte se deosebesc atât din punct de vedere fonetic, cât și lexical. Limba azeră este apropiată de limba turcă vorbită în Turcia și de limba cumană. Din punct de vedere fonetic, se deosebește prin folosirea largă a vocalei ə în toate pozițiile.

• Limba azeră, ca și limba turcă, este o limbă aglutinantă care folosește mai ales desinențele și mai puțin prefixele.

• Limba azeră are următoarele însușiri:

 • este aglutinantă, folosește sufixe specifice într-o ordine bine definită;
 • are armonie vocalică]: vocala din sufix se potrivește cu vocala ultimei silabe din rădăcină: küçə-də (pe stradă), qatar-dan (de pe tren), kənd-ə (spre sat);
 • atributul precede substantivul: yaxşı adam (om bun);
 • nu există gen gramatical, nici articole;
 • ca și în maghiară, semnul pentru plural lipsește în cazul în care se folosește un numeral sau un adverb de cantitate: üç budaq (trei creangă), budaqlar (crengi);
 • nu prea suportă aglomerarea de vocale;
 • limba azeră prezintă însușiri de bază asemănătoare sau identice cu alte limbi din familia uralo-altaică și fino-ugrică, precum limba finlandeză, estoniană și limba maghiară. Ordinea sufixelor și potrivirea lor se aseamănă cu cea din limba maghiară;
 • azerbaidjana posedă șase cazuri: nominativ, genitiv, dativ, acuzativ, locativ și ablativ. Relațiile dintre cuvinte se creează cu ajutorul sufixelor.
Personal manager. Birou de traduceri în Moldova Diplom

ALTE SERVICII:

SERVICII:

2020-05-17T13:05:23+00:00