Declaraţia de valoare este un document obligatoriu pentru urmarea studiilor sau munca în Italia

Dichiarazione di valore (Declaraţia de valoare) este o componentă importantă a setului de documente pentru perfecționarea studiilor sau pentru obţinerea unui loc de muncă în Italia. Compania Diplom oferă  complexul integral de servicii legat de obţinerea acestui document.

Interesul cetăţenilor noştri pentru traiul, munca şi studiile în Italia este pe deplin justificat. Această ţară europeană este renumită prin universităţile sale şi prin alte instituţii de învăţământ pe care le are. Aici îţi poţi găsi o activitate creativă captivantă, îţi poţi transpune în viaţă visele şi diversele planuri de perspectivă. Însă practic în toate aceste cazuri va fi necesar documentul numit Declaraţia de valoare (DV).

Ce este aceasta?

Declaraţia de valoare este o procedură căreia sunt supuse, la consulatul italian, actele de studii obţinute într-o altă ţară decât Italia. Ca urmare, solicitantului i se eliberează un document destul de neobişnuit – declaraţia sub aceeaşi denumire.

În această declaraţie consulatul menţionează corespunderea studiilor obţinute nivelului standardului educaţional italian. DV, de obicei, cuprinde următoarele informaţii:

  • statutul juridic, nivelul şi profilul instituţiei de învăţământ;
  • exigenţele programelor de învăţământ urmate în conformitate cu nivelul respectiv de studii sau cu specialitatea obţinută;
  • durata programelor, numărul de ore/credite pentru fiecare din ele;
  • corespunderea calificării obţinute exigenţelor educaţionale şi profesionale ale standardelor italiene.

Deţinerea acestui document va fi necesară în mod obligatoriu la înscrierea în instituţiile de învăţământ pentru a studia sau în vederea continuării studiilor în Italia, de asemenea, acesta poate fi cerut la angajarea în muncă unde este nevoie de un anumit nivel de studii. În opinia experţilor, Italia este practic unica ţară europeană unde se solicită confirmarea nivelului şi calităţii studiilor printr-un asemenea document.

Ce se cere pentru obţinere?

Urmarea acestei proceduri oficiale prevede prezentarea la consulat a următoarelor documente:

  • originalul actului de studii legalizat cu apostilă;
  • copiile de pe originalul actului de studii cu toate suplimentele;
  • traducerea actului de studii în limba italiană, incluzând toate suplimentele;
  • originalul legalizat notarial;
  • traducerea legalizată notarial.

În baza acestor documente, specialiştii consulatului constată autenticitatea studiilor obţinute. În continuare, partea primitoare din Italia, după această Declaraţie de valoare, va emite concluzii asupra aptitudinii candidatului pentru urmarea studiilor sau pentru obţinerea unui loc de muncă conform profesiei.

Personal manager. Birou de traduceri în Moldova Diplom

ALTE SERVICII:

SERVICII:

2021-06-14T12:54:23+00:00