Contactați-ne la numărul:

+373 (79) 26-11-27

Solicitarea documentelor

About-us

Solicitarea documentelor – procedura obținerii documentelor oficiale în instituțiile de stat ale Republicii Moldova.

Compania Diplom acordă asistență în solicitarea următoarelor documente:

• Duplicatelor actelor de stare civilă:

 • Certificat de naștere;
 • Certificat de căsătorie;
 • Certificat de divorț;
 • Aviz despre schimbarea numelui și/sau prenumelui;
 • Certificat de deces;
 • Certificat de adopție;
 • Certificat despre determinarea paternității.
 • • Extrase din arhiva actelor de stare civilă:

 • Extras de pe certificatul de naștere;
 • Extras de pe certificatul de căsătorie;
 • Extras de pe certificatul de divorț;
 • Extras de pe avizul despre schimbarea numelui și/sau prenumelui;
 • Extras de pe certificatul de deces.
 • • Extrase multilingve de pe actele de stare civilă:

 • Extras multilingv de pe certificatul de naștere;
 • Extras multilingv de pe certificatul de căsătorie;
 • Extras multilingv de pe certificatul de deces.
 • • Cerificat despre starea civilă.

  • Certificate (avize) care confirmă sau neagă schimbarea numelui de familie:

 • Aviz care neagă schimbarea numelui și/sau prenumelui;
 • Aviz despre schimbarea numelui și/sau prenumelui;
 • Aviz despre schimbarea numelui și/sau prenumelui în limbă străină.
 • • Aviz despre rectificări în actele de stare civilă;
  • Cazier judiciar;
  • Certificat despre locul de muncă;
  • Certficat despre salariu;
  • Confirmare de la instituția care a emis actul de studii;
  • Confirmarea autenticității actului de studii;
  • Certificat despre identificarea numelui, prenumelui, raionului
  • Certificat despre apartenență confesională etc.

  În cazul plecării din Republica Moldova, toate documentele oficiale urmează a fi traduse și legalizate, în aceasta vă acordă ajutor specialiștii calificați ai companiei Diplom.
  Vă puteți adresa la Oficiul principal, care este situat pe adresa: Chișinău, str. Armenească, 55, etajul 2, oficiul 218, tel.: +373 (79) 79-11-00.