Raportul de practică – calitate şi siguranţă garantată

În perioada de pregătire a tezei de licenţă este foarte importantă etapa efectuării practicii şi a pregătirii unui asemenea document precum raportul de practică. Compania Diplom chiar şi în cazul cel mai dificil vă va ajuta să rezolvaţi această problemă.

Sosirea iernii este nu numai perioada sărbătorilor plăcute. Pentru mulţi studenţi din anii de absolvire, în aceste luni apare sarcina efectuării practicii de prelicenţă şi, respectiv, a prezentării unui asemenea document precum raportul de practică de prelicenţă.

În timpurile noastre, efectuarea practicii se poate transforma într-o problemă serioasă. Proprietarii întreprinderilor fie că în genere nu prea sunt dispuşi să ia studenţii la practică, fie că nu pun la dispoziţie toate informaţiile necesare pentru întocmirea raportului.

Pe de altă parte, cerinţele metodice faţă de raportul de practică, şi, cu atât mai mult, în cazul practicii de prelicenţă, sunt destul de mari. În plus, pe baza materialelor de practică se scrie teza de licenţă. De asemenea, multe instituţii de învăţământ în programul de practică includ realizarea unei lucrări de cercetare individuală în domeniul de specialitate.

Respectiv, raportul de practică de prelicenţă reprezintă un document destul de voluminos care cuprinde de la 20 până la 40 de pagini bazat în totalitate pe materiale practice privind activitatea întreprinderii. În afară de aceasta, în multe cazuri acesta trebuie să includă analiza activităţii financiar-economice, de marketing şi de administrare. De aceea, scrierea unui raport de practică de înaltă calitate devine deseori o sarcină problematică.

În asemenea situaţii, consultanţii companiei Diplom pot veni în ajutor. Datorită unei activităţi de mai mulţi ani pe piaţa consultaţiilor privind scrierea lucrărilor pentru studenţi, în portofoliul firmei s-au păstrat relaţii destul de aprofundate cu diverse întreprinderi. Specialiştii firmei pot întocmi raportul de practică în concordanţă cu regulile metodice atât în ceea ce priveşte conţinutul, cât şi forma cerută, de asemenea, pot pune la dispoziţie materiale suplimentare – copii de pe documente, agenda, caracteristica, precum şi investigaţia individuală.

Compania Diplom are colaboratori specializaţi în diverse ramuri ale economiei: în producţie, construcţii, turism, agricultură, comerţ şi în alte domenii – astfel încât va putea fi selectată întreprinderea corespunzătoare din banca generală de informaţii.

Nivelul de calificare al consultanţilor va permite realizarea unui raport de orice grad de dificultate – de la practica obişnuită până la un asemenea nivel precum raportul privind practica de masterat.

Un raport de practică bine întocmit devine un material important pentru realizarea tezei de licenţă, deoarece, efectiv, fiecare teză de licenţă trebuie să cuprindă partea practică, coroborată cu propriile investigaţii şi concluzii. De aceea, existenţa raportului de practică este deja un mare pas înainte în scrierea viitoarei teze, asigurând cuprinsul ei cu capitolul principal.

Apropo, sunt destul de frecvente cazurile când, chiar şi adunând informaţiile necesare, studentul nu se încadrează în timp pentru a întocmi raportul în mod corespunzător. În asemenea cazuri compania Diplom întotdeauna va veni în ajutor.

Orice caz complicat de realizare a raportului de practică sau a altei lucrări pentru studenţi va fi soluţionat cu succes, asigurându-se calitatea adecvată, cu asistenţa colaboratorilor firmei noastre!

2020-05-26T21:45:41+00:00