Bizi telefon hattından arayınız:

+373 (79) 26-11-27

Belge talebi

About-us

Belge talebi ; Moldova Cumhuriyeti devlet makamlarından resmi belge teslim almak amacıyla gerçekleştirilen işlemdir.

Diplom şirketi, aşağıda belirtilen belgeleri talep edebilir:

• medeni hal belgelerinin suretleri:

 • doğum belgesi;
 • evlilik belgesi;
 • boşanma belgesi;
 • soyad ve/veya ad değişikliğine dair belge;
 • ölüm belgesi;
 • evlat edinme belgesi;
 • babalık tespit belgesi.

 • • medeni hal belgeleri ile ilgili arşiv kayıtları:

 • doğum kayıt örneği;
 • evlenme kayıt örneği;
 • boşanma kayıt örneği;
 • soyad ve/veya ad değişikliği kayıt örneği;
 • ölüm kayıt örneği.
 • • çok dilli medeni hal kayıt örnekleri:

 • çok dilli doğum kayıt örneği;
 • çok dilli evlilik kayıt örneği;
 • çok dilli ölüm kayıt örneği.
 • • medeni hal belgesi.

  • soyad değişikliğinin yapıldığını veya yapılmadığını teyit eden belgeler (ihbarnameler):

 • soyad ve/veya ad değişikliğinin yapılmadığını teyit eden ihbarname;
 • soyad ve/veya ad değişikliğinin yapıldığını teyit eden ihbarname;
 • yabancı dilde düzenlenen soyad ve/veya ad değişikliğinin yapıldığını teyit eden ihbarname.
 • • medeni hal belgelerine düzeltme yapılmasına ilişkin ihbarname;
  • sabıka kaydı;
  • iş belgesi;
  • maaş belgesi;
  • eğitim belgesinin veren eğitim kurumu tarafından düzenlenen teyit belgesi;
  • eğitim belgesinin geçerliliğini teyit eden belge;
  • soyad, ad, meskun yer tespit belgesi;
  • din belgesi vb.  Moldova Cumhuriyeti’nden yurtdışına çıkması halinde, bütün resmi belgeler çevirilip tasdik edilmelidir. Diplom şirketinin kalifiye uzmanları, bu konuda size yardımcı olurlar. Chişinau şehri, Armeneasca sok., 55, 4. kat, ofis 418, tel.:+373 (79) 79-11-00 adresteki ana ofisimize başvurabilirsiniz.