Bizi telefon hattından arayınız:

+373 (79) 26-11-27

HIZMETLER

Hukuki belgelerin ve metinlerin çevirileri

Юридический перевод документов и текстов

Diplom tercüme bürosu; gerçek ve tüzel kişilere ait hukuki evrakları dünya dillerden ve dünya dillere çevirir:

  • sözleşme, anlaşma, mutabakat çevirileri;
  • kuruluş belgelerinin çevirileri (sözleşmeler, ana sözleşmeler, kurumun tescil belgeleri vb.);
  • dava belgeleri çevirileri (dava dilekçeleri, temyiz dilekçeleri, mahkeme kararları, hükümleri vb.);
  • vekaletmane ve dilekçe çevirileri;
  • yurtdışındaki meslektaş ve ortaklarla yapılan yazışmalar;
  • norm belgeleri, kanunlar, standartların çevirileri;
  • bilimsel makale çevirileri;
  • başka hukuki metin ve belgelerinin çevirileri.

  • Geeri