Bizi telefon hattından arayınız:

+373 (79) 26-11-27

Hizmetler

Ticari ve mali konularda belge ve metin çevirileri

Экономический, финансовый перевод документов и текстов

Diplom tercüme bürosu; gerçek ve tüzel kişilere ait ticari ve mali evrakları dünya dillerden ve dünya dillere çevirir:

 • muhasebe ve denetim evrakları (raporlar, bilançolar, irsaliyeler, denetim hükümleri vb.);
 • ticari belgeler (sözleşmeler, iş planları, teknik ve ekonomik gerekçeler vb.);
 • banka belgeleri (sözleşmeler, aktlar, ödeme emirleri, kredi başvuruları);
 • mali ve vergi raporları;
 • Pazar araştırmaları ve iş planları; ihale belgeleri;
 • ekli belgeler (anlaşmalar, gümrük beyannameleri, ruhsatlar vb.);
 • ticari yazışma;
 • fiyat teklifleri;
 • sigorta belgeleri;
 • mali projelerle ilgili evraklar;
 • analitik malzemeleri;
 • iktisadi ve finansal kitaplar;
 • iktisadi ve finansal kitaplar;
 • ekonomi ve finans konulu web-sitelerin çevirileri;
 • garanti mektupları;
 • garanti mektupları.

 • Geeri