Bizi telefon hattından arayınız:

+373 (79) 26-11-27

Belge ve metinlerin yazılı tercümeleri

Belge ve metinlerin yazılı tercümeleri

Yazılı tercümeler; Yasaya uygunluğu, vukufu ve orijinale tam uygunluğu garanti ederiz

Yazılı tercüme, her yerde talep bir hizmettir. Bunun bir açıklaması vardır; işletme, kültür, eğitim ve bilim gibi farklı faaliyet alanlarında uluslararası düzeyde şirket ve kurumlar arasındaki işbirliği artmaktadır. İnsanların özel hayatlarında da farklı olaylar olur, bunların da belge işlemleri ve belgelere dayanan kanıtlanması gerekir; örneğin, acil belge tercümeleri.

Büromuzun yaptığı tercümeler

Aşağıda belirtilen belgelerin yazılı tercümeleri yaparız:

 • Kimlik belgeleri, yurtiçi ve yurdışı pasaportlar, emekli cüzdanları;
 • Nüfus daireleri verilen farklı belgeler (sertifikalar); doğum belgesi, evlenme belgesi, soyad değiştirme belgeleri, boşanma belgeleri, medeni hal belgesi, ölüm belgesi vb.;
 • Sürücü belgeleri ve araba kullanımı ile ilgili belgeler;
 • Eğitim belgeleri; (ekli ve eksiz) diplomalar, sertifiklar, öğrenci cüzdanları, transkriptler, eğitim sertifikaları, öğrenci karneleri, vb.;
 • İkametgah ve taşınmazlar ile ilgili evraklar; konut bakım dairesinden verilen belgeler, taşınmaz kayıt kütüğü, arazi ve taşınmaz satış sözleşmelerinin tercümeleri;
 • Çalışma ile ilgili belgeler; çalışma karneleri, işyerinden verilen evraklar;
 • İş faaliyetleri ile ilgili belgeler; kuruluş belgeleri, ana sözleşmeleri, sözleşmeler vb.;
 • Mali ve banka faaliyetleri ile ilgili belgeler; gelir belgeleri, maaş bordroları, banka mevduatına ilişkin belge, ekstreler vb.;
 • Mülkiyet hakkı belgeleri; sertifikalar, ruhsatlar, ihtira beratı vb.;
 • Adli belgeler; ekstreler, hükümler, adli sicil kayıtları;
 • Sağlık belgeleri; sağlık durumu tespit belgeler ve raporlar ve/veya iş göremezlik belgeleri, sağlık kartları ve hastalık öyküleri;
 • Askerlik cüzdanları ve ilgili belgeler;
 • Farklı evrak ve belgeleri.

Her türlü belgelerin yazılı tercümelerini yaparız:

 • ekonomi ve mali içerikli tercümeler: banka ve vergi belge çevirileri, iş planları;
 • hukuki tercüme: farklı türden anlaşma ve sözleşmeler, tüzel kişilerin kuruluş belgeleri, vekaletnameler, farklı adli belgeler
 • teknik çeviri: proje, danışma ve norm belgeleri;
 • tıbbi metin çevirileri;
 • belge ve metinlerin bilimsel çeviri;
 • edebi metin çevirileri, popüler bilimsel düzyazılar;
 • web sitesi çeviri;
 • bitirme tezi ve yıllık tezleri, izahlı özetlerin çevirileri.

 • En iyi yazılı tercümeler bizdedir, niye?

  Sertifikalı tercümanlar tarafından yapılan yazılı tercümenin kalitesi aşikardır. Büromuza, talebi yüksek olan dillerden ve dillere tercümeleri yapan Adalet Bakanlığı sınavından geçmiş olan tercümanlar seçilmiştir. Asıl bundan dolayı müşterilerimiz orijinale uygun doğru ve düzgün bir tercüme alacaklarından emindir.

  Noter işlemleri de müşteriyi yazılı tercüme dahil yazılı tercümelerle ilgili hukuki işlemleri nedeniyle fazla koşuşturmalardan kurtarır.

  Siparişlerin yerine getirilmesi konusunda net bir algoritma, “zamanın imtihanından” geçti ve müşterilerimizin isteklerine göre hazırlanmıştır. İşin başlatılması için bizimle irtibata geçmeniz yeterlidir. Müşterimiz, karmaşıklığına bakılmaksızın acil şekilde yerine getirilen siparişi hazır hali ile, doğru formatta yazılmış metini alır.

  Sözleşmenin çevirisi, belge çeviri, evrak çeviri gibi her görev, Diplom tercüme bürosunun yardımıyla kolay çözülür!

  Siparişin fiyatı öğrenmek için, sitemizdeki sipariş formunu doldurabilirsiniz, materyalleri info@diplom.md elektronik adresimize yolabilirsiniz veya ofislerimizden birine başvurabilisiniz.

  Siparişinizi yerine getirerek, bütün talep ve isteklerinizi dikkate almak çalışırız, bundan dolayı bizimle işbirliği yapmak güvenli, konforlu ve faydalıdır!