Bizi telefon hattından arayınız:

+373 (79) 26-11-27

Noter tasdikli tercüme

Noter tasdikli tercüme – 
Hukuki gereksinimleri yerine getirilerek net şekilde yapılması

Noter tasdikli tercüme – Hukuki gereksinimleri yerine getirilerek net şekilde yapılması

Noterler, değişik belgeleri onaylamaktadır. Bunlar arasında hem şirketler için sözleşmeler hem de özel kişiler için belgeler de vardır. Fakat yabancı ülkede düzenlenmiş bir belgenin Moldova’da ibraz etmesi gerektiğinde veya Moldova’da düzenlenmiş bir belgenin yabancı ülkede ibraz etmesi gerektiğinde, bu belgenin noter tasdikli tercümesi olması gerekir. Bu hizmetleri, noter tasdikli tercüme konusundaki hukuki gereksinimlerini yerine getirerek tercüme büromuz sunar.

Özellik nedir

Noter tasdikli tercüme işlemlerinde yeminli tercümanın imzanın gerçekliliği teyit edilir. Kalifiye düzeyi yüksek olan tercümanlar, Moldova Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı’n tarafından ruhsat işlemlerinden geçtikten sonra, noterlerin emrinde bulunan özel sicile geçirilmektedir.

Noterler, belgelerin ve imzaların gerçekliliğini onaylama yetkisine sahip olup, tercümelerin yeminli tercüman tarafından yapıldığını tasdik (teyit) etmekte, tercümenin kalitesi ve belgenin yasaya uygun olması konularında tercüman ile eşit sorumluluk taşımaktadır.

Neler gerekiyor

Noter tasdikli tercüme işlemlerinin doğru şekilde yapılması için büromuza aşağıdaki belgelerinden biri veya birkaçı getirmesi gerekir:

- İlgili belgenin (metnin) orijinali;
- Moldova’da onaylanmış belge sureti;
- Yurtdışında verilmiş bir belgenin apostilli veya konsolosluk onaylı sureti.

Belgeler, herhangi bir çizik, yapıştırma, silinti ve hamiş olmadan tam olmalıdır. Aksi takdirde, noter tasdikli tercüme işlemlerinden vazgeçebilir.

Apostil yada konsolosluk onayı gerektiği ve olmadığı halinde, büromuz bu işlemleri müşterimizin siparişi üzerine yapar.

Hangi belgelerin noter tasdikli tercümeleri istenebilir.

Bu tür belgelerin listesi oldukça geniştir:

- Bütün kimlik bilgileri – yurtiçi ve yurtdışı pasaportlar, emekli cüzdanları, vb.;
- Doğum belgesi, evlenme belgesi, medeni hal belgesi, ölüm belgesi vb. dahil olmak üzere nüfus daireleri tarafından verilen bütün belge ve sertifikalar;
- Çalışma belgeleri; çalışma karnelerinden ekstreler, iş yerinden verilen belgeler vb.;
- eğitim belgeleri; öğrenci belgesi ve transkriptlerden şahadetname, diploma vb. belgelere kadar;
- ikamet yerine ilişkin evraklar – belge, kayıt kütüğü örnekleri, taşınmaz satış sözleşmeleri ve/veya bağış sözleşmeleri;
- sağlık belgeleri ve ekstreleri;
- işletme faaliyetleri ile ilgili değişik iş belgeleri; kuruluş belgeleri, ana sözleşmeleri, diğer sözleşmeler, vekaletnameler vb.:
- mali ve banka belgeleri;
- mülkiyet hakkı ile ilgili belgeler; patentler, ruhsatlar, telif hakkı belgesi vb.;
- sürücü belgeleri ve otomobil ve diğer taşıt araçlarla ilgili evraklar;
- her türlü belge ve metinler.

Personellerimiz, belgenin türü ve karmaşıklığına bakılmadan, noter tasdikli tercümelerini yeteneklice ve vaktinde yapar.