Bizi telefon hattından arayınız:

+373 (79) 26-11-27

Denklik işlemleri

About-us

Denklik işlemleri; yabancı ülkedeki makamlarca tarafından verilen ortaöğretim, yükseköğretim ve üniversite sonrası mesleki eğitime ilişkin diploma ve sertifikalarının tanıma işlemidir; yani bu tür belgelerin ilgili ülkede hukukça geçerli olması konusunda ilgili resmi makamlarca kabulüdür.

Yabancı ülkelerde verilmiş yükseköğretim ve üniversite sonrası mesleki eğitim belgelerinin tanınması ve denkliğine ilişkin karar, Moldova Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınır.

Yabancı ülkelerde verilmiş yükseköğretim ve üniversite sonrası mesleki eğitim belgelerinin tanınması ve denklik işlemi belge tanınmasına ve denkliğine ilişkin belgeleri ile teyit edilir.

Yabancı ülkelerde verilmiş yükseköğretim ve üniversite sonrası mesleki eğitim belgelerinin denklik işlemleri; bilirkişi incelemesini, karar almasını, denklik belgesinin düzenlenmesini ve teslim edilmesini kapsar.

İlgili makam; bilirkişi raporu ve belgeyi vermiş ülkedeki eğitim sistemine ilişkin taleplerin Moldova Cumhuriyeti’ndeki talepleri ile karşılaştırma sonuçlarına göre, Moldova Cumhuriyeti tarafından kabul edilen uluslararası anlaşmaları, belgenin denklik kriterlerine uygun olup olmadığını dikkate alarak, belgenin denkliği konusunda karar alır ve denklik belgesini verir.

Diplom şirketinin tercüme bürolarında kalifiye hizmetlerinden yararlanırsınız; belgeleriniz düzgün şekilde tanzim edilecek, çevrilip notere onaylattırılacak, gerektiğinde apostil yaptırılacak veya konsolosluk onayı alınacaktır. Denklik işlemleri konusunda ana ofisimize başvurunuz: Chişinau şehri, Armeneasca sok., 55, 4. kat, ofis 418, tel.: +373 (79) 79-11-00.