Bizi telefon hattından arayınız:

+373 (79) 26-11-27

Belgelerin konsolosluk onayı

About-us

Konsolosluk onayı; belgenin yurtdışında geçerliliğini kazandıran en karmaşık işlemdir. Bu işlem kapsamında belgedeki imzaların ve gerektiğinde mühür ve damganın geçerliliği teyit edilir.

Konsolosluk onayı işlemi kapsamında belge birkaç makamlardan geçer. Her makamda, daha önce tasdik işleminin yapıldığı makamda atılan imza tasdik edilir.

Diplom tercüme bürosu gerçek ve tüzel kişiler için aşağıda belirtilen belgelerin konsolosluk onayı işlemini yaptırır:

  • medeni hal belgeleri ve suretleri: doğum belgesi, evlilik belgesi, boşanma belgesi, medeni hal belgesi vb.;
  • sabıka kaydı;
  • eğitim belgeleri: sertifikalar, belgeler, bakalavra diplomaları, diplomalar vb.;
  • noter tasdikli belgeler;
  • mahkeme kararları;
  • iş tecrübesini teyit eden belgeler;
  • sağlık belgeleri;
  • diğer ulusal belgeler.

  • Diplom tercüme bürosunda konsolosluk onayı hizmetinden yararlanabilirsiniz. Konsolusluk onayı işlemi kapsamında mühür bastırılması için evrakın orijinali ile noter tasdikli tercümesi gerekir. Bahse konu hizmetlerden Chişinau şehri, Armeneasca sok., 55, 4. kat, ofis 418, tel.:+373 (79) 79-11-00 adresteki ana ofisimizde yararlanabilirsiniz.