Bizi telefon hattından arayınız:

+373 (79) 26-11-27

Apostil

About-us

Apostil (от фр. apostille); La Haye sözleşmesini imzalamış ülkelerdeki makamlarca düzenlenmiş resmi belgelere basılan özel bir mühür. Belgenin başka devletlerde hukuki geçerliliğini kazandırmak için gerçekleştirilen basitleştirilmiş tasdik işlemi. 5 ekim 1961 tarihli La Haye Sözleşmesinin tarafları olan ülkelerde kullanılmak üzere evrak hazırlanması halinde, belgelere apostil tasdiki yapılır; başka ülkeler için konsolosluğun onayı yeterlidir. Apostil tasdiki, ancak belgeyi veren ülkede yaptırabilir; apostilin süresi sınırsızdır; ancak apostil işlemi yapılan belgenin süresi sınırlı olabilir. Örneğin, sabıka kaydı, medeni hal belgesi, vekaletname.

Moldova Cumhuriyetinde apostil işlemi 16 mart 2007 tarihinden itibaren yapılmaktadır. Aynı tarihten itibaren başka ülkelerde yapılan apostiller kabul edilir.

Apostil tasdiki; imzanın geçerliliğini, belgeyi imzalamış kişinin sıfatını veya gerektiğinde belgeye basılmış mührün veya damganın geçerliliğini teyit etmek için gerekli olabilecek tek işlemdir.

Diplom şirketinin tercüme bürolarında gerçek ve tüzel kişilerin şu resmi belgelerine apostil uygulanacaktır:

  • medeni hal belgeleri ve suretleri: doğum belgesi, evlilik belgesi, boşanma belgesi, medeni hal belgesi, soyad değişikliğine dair belge, ölüm belgesi vb.;
  • sabıka kaydı, pasaport, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi vb.;
  • eğitim belgeleri: sertifika, bakalavra diploması, diploma, belge vb.;
  • noter tasdikli evraklar;
  • mahkeme kararı;
  • işteki kıdemi teyit eden belgeler;
  • sağlık belgeleri ve evrakları;
  • noter tasdikli suretler ve apostil uygulanmış belgeler;
  • işletme belgeleri: tescil belgesi, ruhsat, sözleşmeler, kuruluş belgeleri vb.

  • Diplom tercüme bürosuna başvurup, apostil konusunda bedava danışma hizmetinden yararlanabilirsiniz ve sipariş verebilirsiniz. Apostil işlemini yaptırmak için belgenin orijinali ile noter tasdikli tercümesi gerekir. Bütün bu hizmetlerden ofislerimizden birinde yararlanabilirsiniz. Uzmanlarımız, belgelerinizin kaliteli tercümeleri hızlı yapıp notere onaylatacaklar ve üzerine mutabık kalınacak süre içinde apostil işlemini yaptıracaklar.