Bizi telefon hattından arayınız:

+373 (79) 26-11-27

Makale blogu

Japonca

About-us

Japonca hakkında ilginç bilgi:

• Japonca, Japonların dili, fiilen Japonya’nın resmi dilidir. Diğer diller arasındaki sistematik konumu tartışma getirir.
• Japon yazısı orijinaldir, ideografiyi ve hece fonografisini uyuşturur. Gramatik yapısı açısından, eklemeli bir dildir. Çoğu halde dilbilgisel anlam sintetik olarak ifade edilir. 
• Japonya’nın coğrafi konumunun özellikleri sayesinde, Japoncanın ondan fazla ağızı vardır. Bir birinden kelime hazinesi, morfoloji, işlevsel sözlük kullanımı, bazen telaffuz açılarından farklıdır.
• Japoncada diftong yoktur. Beş ünlü vardır, ünlü kısalığı – uzunluğu kategorisi vardır: 叔父さん (odsizan, dayı) ve お爺さん (odzi:zan, dede).
• Japoncada üç yazı sistemi kullanılır - Kanji (Çinceden alınmış yazı karakterleri), ve iki hece alfabesi – Japonya’da Kanji bazında oluşturulan Katakana ve Hiragana. Bu üç yazı türlerinden her biri çağdaş yazı sisteminde geleneksel yerini kazanmıştır.
• Çoğu kelime hiyeroglif şekilde yazılır: sayılar, isimler, fiiller, sıfatlar, zarflar, bazı zamirler; aynı zaman işlevsel sözlcükler, çoğu halde Hiragana ile yazılır.
• Katakana, yabancı isimlerin yazılmasında, Çince ve kısmen Koreceden alınan kelimeleri hariç yabancı dillerden alınan kelimelerin yazılmasında kullanılır.
• Hiragana, son eklerin, yardımcı sözcüklerin, zarfların önemli kısmının yazılmasında kullanılır. Japon demiryolu istasyonlarının adlarının Hiragana ile yazılır. Aynı adlar çoğu kez Romajide yazılır. Okumaya başlayan çocuklar için edebiyat kitaplarında Kan yazısı kullanılır.
• Romaji, Japonca yazılan uluslararası telyazılarında ve bazen elektronik yazışmalarında kullanılır. Japonya’da bir sayıda romaji geçişini destekleyen yandaş vardır; Romajide birkaç kitap, gazete ve dergi yayınlanır. 
• Bazı Japonca-İngilizce sözlüklerinde romaji kullanılır, bundan dolayı kelimeler Latin alfabetik sırasına göre tasrif edilebilir. Romaji, harf yazısıdır, Kana – hece yazısıdır. 
• Geleneksel olarak Japonlar Çin yazım yönetimini kullanırlardı; karakterler, yukardan aşağıya doğru yazılır, sütünler ise sağdan sola yazılır. Bu yöntem, edebiyat ve gazetelerde yaygın kullanılır. Fakat bilimsel edebiyatta, genelde Avrupa yazı yöntemi kullanılır, karakterler soldan sağa yazılır, satırlar yukarıdan aşağıya doğru yazılır. Bunun sebebi, bilimsel metinlerde yabancı kelimelerin kullanılması, matematiksel ve kimyasal formül yazılmasıdır. Dikey yazılan metinlerde bunu yapmak çok zor.
• Resmi olarak soldan sağa doğu yatay yazım yöntemi ancak 1959 yılında kabul edilmiştir. Bundan önce çoğu metinler sağdan sola daktiloyla yazılırmış. 
• Buna rağmen, sağdan sola yazılan yatay yazıları panolarda ve logolarda görünebilir, bu tür yazı, her sütün tek bir karakterden oluşturulduğu dikey yazım yönetiminin alt türüdür. 
• Japoncada «karaoke» «boş orkestra» anlamına gelir, Fujiyama ise – «dik dağ» anlamına gelir.
• Ünlü ile bitmeyen Japonca kelimeler «n» harfi ile biter.
• Japoncada «metro» kelimesi üç hiyeroglif şekilde yazılır; tek tek «aşağı», «toprak» ve «demir» anlamına gelir.
• Japoncada fiil çekimi, isim cinslikleri, tanımlık gibi gramer kategorileri yoktur, sözcük dizini çok serbestir, bütün bunlara rağmen Japonca en zor dillerden bir tanesi sayılır.
• 20. yüzyılının ortasına kadar Japoncada yeşil ve mavi arasında ayırım yokmuş, bunlar tek aoy kelimesi ile ifade edilirmiş.