Bizi telefon hattından arayınız:

+373 (79) 26-11-27

Makale blogu

Türkçe

About-us

Türkçe hakkında ilginç bilgi:

• Türkçe, Türkiye’nin resmi dili, Altay dil ailesinin Türk koluna mensuptur. 
• Çağdaş Türkçe, Türk dillerinin Güney Batı alt grubuna mensuptur. Kelime hazinesi, fonetik ve noktalama açısından Türkçeye en yakın dil, Moldova, Romanya ve Bulgaristan’da yaygın Gagavuzca, Kırım Tatarcasının güney lehçesidir. Türkçeye yakınlığı açısından üçüncü ve dördüncüsü, birçok eski ve Farsçadan alınan kelime korumuş Azerice, Türkçenin Doğu Anadolu ağızları ile lehçe süremini oluşturan belirli fonetik ve birkaç gramer farklılık olmasından ayrı bir dil sayılan Türkmencedir. 
• Türkçenin birçok lehçesi vardır. Türkçe edebiyat dilinin bazında İstanbul ağızıdır. Ayrıca, Türkçe, Tuna, Eskişehir (Eskişehir ili), Razgrad, Dinler, Rumeli, Karaman (Karaman ili), Edirne (Edirne şehri), Gaziantep, Urfa ve birkaç başka ağıza ayrılır.
• Türkçe, eklemeli dillere mensup olup, Hint-Avrupa dillerinden farklıdır. Bu durum, kelime kökenin açık ayırlaması, bütün gramer biçimlerinin son ekleri ile ifade edilmesi şeklinde gösterilir. Kelimede kendi anlamını taşıyan birkaç son ek olabilir. Son eklerin dizisi düzgündür.
• Türkçe morfolojisi önemli derecede kararlı olup, istisna sayısı oldukça azdır. 
• Türkçede isim sınıfları ve cinslik kategorisi yoktur.
• Çağdaş Türk alfabesi, Latinceye dayanır, Q, W ve X harfleri yoktur. Ancak bu harfler, Türkiye ülkesi üzerinde etnik azınlık oluşturan Kürtlerin alfabesinde vardır. 
• Çağdaş Türkçede Arapçadan ve Fransızcadan alınan birçok kelime vardır, son zamanlarda da İngilizceden kelimeler alınır.