Bizi telefon hattından arayınız:

+373 (79) 26-11-27

Makale blogu

İbranice

About-us

İbranice hakkında ilginç bilgi:

• İbranice, Sami dillerinden bir tanesidir, İsrail devletinin resmi dilidir. 
• İbranicenin kökeni Eski İbranice, Museviliğin geleneksel dildir. 
• Çağdaş İbranice, Yidiş bazında Eski İbranice ve Aramicenin farklı varyantlarının sentezi olarak nitelenebilir. XX. yüzyılında İsrail devletin konuşma ve resmi dili olarak uyarlanmıştır. Çağdaş İbranicede ünlü ve ünsüzlerin uzunluğa göre farklılıkları, spesifik Sami ünsüzleri ortadan kalkmıştır. 
• İbranicede üç telaffuz varyantları vardır: Arap ülkelerde yaşayan Yahudilerin telaffuzu, Gürcistan’da ve birkaç diğer ülkelerde yaşayan Yahudilerin telaffuzu; Aşkenazi (Doğu Avrupa’da yaşayan Yahudiler bu lehçe konuşur); İspanyadan gelen Sefardların konuştukları ve çağdaş İbranice için esas olmuş dil.
• İbrani alfabesinde ünlü harf yoktur. 
• İbranicede, İngilizcede olduğu gibi, saygılı “siz” biçimi yoktur.
• İsrail’de iş yazıları, para cezası konulu ihbar yazıları olsa bile «büyük saygılarla» ifadesi ile bitirilir.
• İsrail’de, okuryazarlığın en yüksek olduğu ülkelerde bir tanesidir.
• İbranicede @ işaretine strudel denilir.