Bizi telefon hattından arayınız:

+373 (79) 26-11-27

Makale blogu

Slovence

About-us

Slovence hakkında ilginç bilgi:

• Slovence, Güney Slav dillerinin Batı koluna aittir. 
• Slovence, ikil sayı kalmış iki dilden bir tanesidir. 
• Slovence edebiyat dili, Hırvat alfabesini kullanır (ancak Slovencede olmayan ć ünsüz harfi çıkartılmıştır). Slovencede ünlüler nicel açıdan ayrılır. Fakat ancak vurgu bulunan hecedeki ünlü uzun olabilir, diğer ünlüler kısadır. Tiz vurgunun bulunduğu ünlü, ' işareti ile gösterilir; alçalan vurgu  ˆ ile gösterilir: sánja («rüya»), dân («gün»). Vurgunun bulunduğu ünlünün kısalığı,  ̀ işareti ile gösterilir. Vurgu, ancak ünlünün uzunluğu değil, telaffuzunu da anlamlı derecede etkiler. Genelde, vurgunun bulunduğu uzun ünlüler, kapalı derin telaffuz edilir, bunun sonucunda ô çoğu kez uo’ya geçer, ou,  е ise ei olur (ô, ê olarak gösterilir). Vurgusuz hecedeki ünlüler açık ve kısa telaffuz edilir, sonuç olarak i, u, e, o alçaltılır veya hiç telaffuz edilmez; böylece gospôd («bey») gъspôd olarak ünlü alçaltılması ile telaffuz edilir, mísliti, mislt olarak telaffuz edilir. R harfinden önce е ünlü i ünlü ile değiştirilir: Prešern, Preširn olarak telaffuz edilir. Bahse konu özelliklerinden dolayı, Sloven alfabesi ünlülerin telaffuzunu tam olarak yansıtmaz, Sloven olmayan bir kişi için metin okuması oldukça zordur.
• Ünsüzler, ilk sıra ünlülerinden önce yazdıklarında yumuşaklığını kaybetmişlerdir: yumuşak n ve l, bu ünsüzlerin j ile birleştirmelerine kadar iner: krâlj, ljubav («sevgi»). Akıcı seslem r vardır. srcê, krváv, tŕg («базар»); seslem l, ol olarak değişmiştir (ou olarak telaffuz edilir): vôlk, mólčati, dôlg, sólza («gözyaşı»). že birleşimi, re olarak değişmiştir: takore (takože’dan türemiştir), možem yerine morem vb.
• Gramer alanında şunlar belirtilenmelidir: vokatif biçiminin kaybolması (yerine yalın hali kullanılır); genetif hali eril eki -ov: Slovanov, konjev; “ne” yerine kaj zamirin kullanılır; genetif hali tekil zamir çekiminde -ga eki kullanılır; sınırlı ad eylemin kalması: pojdi kravo vrâčat («ineği iade etmek için gitmek»). Slovencenin karakteristik özelliği, fiil ve isim çekiminde ikil kalmasıdır. 
• Slovencede gelecek zaman, mastar hali ile biti /olmak / yardımcı fiilin şimdiki zaman kipi ile birleştirilmesi ile oluşturulur. Diğer Güney Slav dillerinde, bu işlev için хотеть /istemek/ fiili kullanılır; delal (bodem'den bom), kupoval bom ve Sırpça ja ħу написати, /yazacağım/ написаħу, Bulgarca аз ще (да) пиша /yazacağım/ vb. Slovencede geniş zaman ve şimdiki zamanın hikayesi.
• Slovence konuşulan alan, lehçe çeşitliği açısından çok zengindir. Bu durum, halkın yüzyıllarda süren siyasi parçalanmışlığı ve kısmen yer şekli ile açıklanır. Yaklaşık olarak altı lehçe grubu ayrılır: 1) Horutça (Kuzey Batı); 2) deniz bölgesi (Slovenya’nın Batısı) Rezyan lehçesi; 3) Verhnekrayinska (Ljubljana’dan Kuzey Doğu istikametinde Sava nehrinin vadisinde); 4) Nijnekrayinska (Ljublkana’dan Güney Doğu istikametinde); 5) Ştiriyska (Drava ile Sava arasında Kuzey Doğuda); 6) Pannonska (Kuzey Doğu) ile Zamurska (Mura şehrinden sonra) lehçeleri; bütün bunların edebi gelenekleri vardır. Batı ile Kuzey Batı ağızlarında, Batı Slav dilleri ile ortak özellikleri vardır, bu arada Çekçe ve Slovakça ile ortak özellikleri vardır. İlk önce, tl ve dl  grupların muhafaza edilmesi, frikatif h, kelimenin sonunda ikincil l olmaması vb.