Bizi telefon hattından arayınız:

+373 (79) 26-11-27

Makale blogu

Slovakça

About-us

Slovakça hakkına ilginç bilgi:

• Slovakça; Slav dillerinden bir tanesidir.
• Slovakça, Çekçeye çok yakındır; birlikte Batı Slav dillerinin aynı alt grubuna birleştirilmiştir. 
• Toplam olarak Slovakçanın 29 başlıca lehçesi vardır; bunlar ise 8 gruba ayrılırı.
• Slovakçanın sesbilgisel özellikleri: özgül ünlü ä (mäso, pamäť), ünsüz dz, dž, çift ünlü ô (uo), ia, iu, ie, zıtlıklar l/I'. Ünlüler, uzunluk ve kısalığa göre ayrılır (а/á, о/ó, u/ú, i/í); akıcı ünsüzler vardır (r/ŕ, l/ĺ).
• Slovakça, Çekçeden ju -> ji dönüşmesinin olmaması ile ayrılır; 1. tekil şahıs eki -m (Çekçede -u), bu açıdan Slovakça Lehçeye daha yakındır; Canlı erkek isimlerinde yalın hali tekil eki -оviа (synovia, otcovia, druhovia) vardır; Çekçe için karakteristik olan ř hışırtılı seslerin olmaması (bu ses [rj]/[rş]’ye benzer) Slovakçanın başka bir özelliğidir; birkaç diğer özelliği de vardır.
• Slovakçada r ve l ünsüzleri, hece oluşturan olabilir (zrno — zŕn, slza — sĺz). R sesi, daima kalındır, ilk sıra ünlülerinden önce de kalındır (veriť, rера); l ise yumuşak (ľ) veya orta olabilir (ľiť, ľutovať, но lak, рlot). Ünsüzbilgisel sisteminde çift olmayan kalın ünsüzler hakimdir. 
• Slovakçada ritmik kural geçerlidir. Bu kurala göre, (uzun ünlüleri veya çift ünlüleri içeren) iki uzun hece yan yana olmaz; bu durumda ikinci hecedeki ünlü kısaltılır, bu yüzden dobrý kelimesinde ek uzun olup, krásny ise kısadır. Slovakça, Yat harfinin ilk dizi alt yükseltme ünlüsü olarak Batı Slav telaffuzunu korumuştur.
• Slovakça, bükümlü bir dildir; nerdeyse bütün kelimeler; öntakı, son takı ve iç takı aralak biçimini değişebilir. Böylece, kelimler bir birine bağlanır ve farklı gramer olayları ifade eder: zaman, sayı, cinslik, hal vb.
• Öntakılar: ísť - odísť (yürümek - gitmek); robím - nerobím (yapıyorum - yapmıyorum); užívať - zneužívať (kullanmak – kötüye kullanmak); nastúpiť - vystúpiť (girmek – çıkmak/inmek/ örneğin, otobüsten incem).
• Sontakılar: spal - spala - spalo (erkek uyudu – kadın uyudu – nört cinsten biri uyudu); starý dom - v starom dome (eski ev – eski evde); moje knihy - v mojich knihách.
• İç takılar: okná - mnoho okien (camlar – çok cam); čašníčky - päť čašníčok (kadın garson – beş kadın garson); chodili sme - chodievali sme (yürüdük – genelde yürürdük).
• Slovakçada vokatif hali, sıfatların tam ve kısaltışmış biçimlerinin zıtlığı yoktur.
• Slovakçada, fiilsel aspekt sistemi çok gelişmiştir, neredeyse büyün fiiller - çifttir. Farklı fiilerden türetilmiş isim fiiler bile farklıdır: zrezanie – zrezavanie.
• Slovakçada gelecek zaman Rusçada gibi oluşturur: prečítam «okuyacağım», budem chodiť «yürüyeceğiz». Bu konuda istisna, birkaç eylem fiili, bu fiillerde öntakı kullanılır, örneğin, poidem«gideceğim». Geçmiş zamanında “olmak” yardımcı fiil korunmuştur: hovoril som «konuştum». Bunun dışında, önceki geçmiş zaman vardır (plus quam perfectum): bol som robil «geçmişte belirli bir zamana kadar çalıştım».
• Slovakça alfabesi, birkaç harfçik ile Latinceden uyarlanmıştır. En eski Slovakça yazılı eserleri, XV-XVI. yüzyıllarına aitir, fakat Slovakça kelimeler, daha eski Çekçe, Almanca ve Latince yazılı eserlerde de bulunur.