Bizi telefon hattından arayınız:

+373 (79) 26-11-27

Makale blogu

Rumence

About-us

Rumence hakkında ilginç bilgiler:

• Rumence, Romanya nüfusunun resmi, ana ve esas konuşma dilidir. 

• Rumence, tipoloji bakımından Hint Avrupa dil ailesinin Doğu Roman dillerinin Balkan Roman alt grubunun mensubudur. 

• Rumence, Roman dil grubunda en özgündür, ilişki dilleri denilen özellikleri taşımakta; birkaç dil alanının özellikle Balkan dil birliğinin birleştiği yerde oluşturulmuştur.

• Rumencede, zengin edebiyat ve bilimsel literatür yazılmıştır. 

• “Rumence”, bu dilin konuştuğu halkın kendini tanımladığı isim, Rumenler’den türevlenmiştir. Rumenler, Latin dilleri konuşan halklarından Eski Romanya orijinal etnik adını korumuş tek halktır; Romani (tekil Romanus) > Rumıni (tekil Rumın).

• Romencenin karakteristik özelliği oldukça az ağız bölmesidir. Az sayıda bölgesel özellikleri dışında Muntenya, Moldova, Maramureş, Banat ve Erdel lehçelerinin fazla farklılıkları yoktur. Böylece Romencede şu lehçeler ayrılır: Banat, Crişina, Valahya. Macarca etkisine maruz kalmış en özgün olanlardan Erdel lehçeleridir. En özgün Moldova lehçesidir. Böylece, Latinceden petra > Rumence «piatră» Moldova lehçesinde «chiatra»’ya, vermis > vierme «solucan», «jerme»’ye dönüştürülür. Bu tür telaffuz Moldova lehçesi konuşan köylülere özgüdür. 

• Rumence, yazılı şekilde ilk kez 16. yüzyılında genelde dini metinlerde ve diğer belgelerde ortaya çıkmıştır. Bilinen en eski Romence metin, 1521 yılı tarihlidir ve Câmpulunglu Neacsu’nun Braşov şehri belediye başkanına bir mektuptur. Neacsu onu 1859 yılına kadar Valahya ve Moldova’da kullanılmış Eski İslav alfabesine benzeyen Eski Kiril alfabesi ile yazmıştır.