Bizi telefon hattından arayınız:

+373 (79) 26-11-27

Makale blogu

Norveççe

About-us

Norveçça hakkında ilginç bilgi:

• Norveççe; Norveç’te Cermen dil grubundan bir dildir. 
• Norveç’in adı, Eski İskandinavca kelimesi Norðrvegr; «kuzeye doğru yol» anlamına gelir.
• Norveççe lehçeleri, başlıca iki grubu vardır: Doğu Norveççe (Trøndelag lehçeleri dahil) ve Batı Norveççe (kuzeydeki lehçeleri dahil). Her iki grubu daha küçük gruplara ayrılır. 
• Dilbilimcilerin çoğu, coğrafik konum açısından büyük farklılık olmasından Norveççe lehçelerinin sayısını belirtmek zor olduğu konusunda hemfikirdir. Gramer, noktalama, kelime hazinesi açısından farklılıklar olmasından farklı bölgelerde komşu köyler düzeyinde ayrı lehçelerin olduğu de söylenebilir. Bazı durumlarda lehçeler bir birinden o kadar farklı ki, bunlara alışmamış diğer lehçe konuşucuları bile anlayamaz. Dilbilimcilerin çoğu, yerel lehçeler arasındaki farklı ortadan kaldıran lehçelerin yerelleştirme eğilimini belirler; fakat son zamanlarda lehçelerin korunması konusunda ilgi ortaya çıkmıştır. 
• Norveç’te telaffuz normları veya doğru telaffuz kurallarına bağlayan sözlükler diye bir kavram yoktur. Resmi olarak kodlanmış, esas veya itibarlı telaffuz yoktur. Bu da, istediği şive konuşan her Norveçlinin her durumda ve her toplumsal bağlamda kendi (Norveççe) ağızına göre konuşma hakkı var olduğunu anlamına gelir. Pratikte Oslo ve diğer Güney-Doğu Norveç şehirlerinin nüfusunun çoğu tarafından konuşulan bokmal Norveççesine dayanan standart denilen Doğu Norveççe telaffuzu (standard østnorsk), gerçekte çoğu kez kitlesel medya, tiyatro ve Norveç’in kentsel nüfusu için telaffuz normudur. Telaffuz, dilin norm kurallarını hazırlayan ve düzenleyen Norveç Devlet Dil Heyeti’nin görevleri çevresine girmez. 
• Norveççede belirli tanımlık son ek şekilde kullanır. Örneğin, språk "dil" demektir, aynı zaman språket "belirli bir dil" demektir.
• Fiil çekimi, cinslik veya şahıslara göre yapılmaz. Zaman veya kipi belirli bir son ek tanımlar. Örneğin,  -(e)r ortak son eki, şimdiki zaman fiilerine ekleni. 
• Norveççede isimler cinsliklere göre ayrılır (müzekker, müennes, orta).
• İlk Norveççe sözlüğü, Jens Bjelkes “Termini legales norvegici”, 1634 yılında yazılmıştır.
• “å” harfi, 1917 yıllında “аа” yerine kullanılmaya başlanmıştır.
• 1917 yılında “-tion” (Türkçesi – syon/siyon) ile biten bütün yabancı kelimelerin Norveççede “-sjon” son ekini alacağı konusunda karar verilmiştir. Örneğin, nation > nasjon.
• 1981 yılında “-en” ekinin dişil kelimelerde kullanılmasına müsadere edilmiştir: boka/boken, sola/solen, dama/damen. Eskiden tek “-а” varmış: boka, sola, hylla, dama.
• Bokmål ve nynorsk dilleri, resmi olarak 1929 ortaya çıkmıştır, bundan önce riksmål ve landsmål adlanırdı.