Bizi telefon hattından arayınız:

+373 (79) 26-11-27

Makale blogu

Litvanca

About-us

Litvanca hakkında ilginç bilgi:

• Litvanca; Lituanların dilidir, Litvanya’nın resmi dilidir.
• Litvanca, Hint-Avrupa dillerinin Baltık grubundan bir dildir, kökeni çağdaş Letoncaya, Latgal lehçesine, ölü Eski Prusyaca ve Yatvingce’ye yakındır.
• Litvancanın iki lehçesi vardır: Aukštaičių ve Žemaičių. Bu lehçeler, şivelere bölünür vb. Çağdaş Aukštaičių lehçesi üç şiveye ayırılır: Doğu, Batı ve Güney Aukštaičių (Dzūkai), Žemaičių lehçesi de üç şiveye ayrılır: Batı veya Klaipeda (donininkai), Kuzey-Batı veya Telšių (dounininkai), ve Güney или Raseiniai (dūnininkai). Çağdaş Litvanca edebiyat dilinin temeli Batı Aukštaičių (Suvalkai) lehçesidir.
• Litvanca, gelişmiş bükün sistemi olan bir dildir; özellikle durum takısının tespit edilmesi ve bir isiminden önce onu tasvir eden sıfat veya başka isim kullanılması konularında Latinceye benzer.
• Litvancada tanımlık yoktur. Genellikle üç zaman kullanılır (geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman; belirsiz geçmiş zaman). Dilek-şart kipinin tek bir biçimi vardır, geçmiş zaman halinde ortaçlarla birleştirilebilir. Birçok ortaç biçiminin olması Litvancayı ayırt eden özelliklerinden bir tanesidir. Her zaman biçimi için edilgen ve etken ortaç vardır. Bu ortaçların yardımıyla, esas zaman biçimleri dışında etken ve edilgen fiil oluşturulabilir. 
• Litvanca, Baltık dil grubuna girer; özelliklerini Hint-Avrupa dillerinin gramerleri etkilemiştir. 
• Lituanya’nın başkenti Vilnius, ülkenin en yüksek noktası, Aukštojas Tepesi'dir, (294 metre), en uzun nehir Neman’dır (973 km).