Bizi telefon hattından arayınız:

+373 (79) 26-11-27

Makale blogu

Letonca

About-us

Letonca hakkında ilginç bilgi:

• Letonca, bu güne kadar varlığını korumuş iki Doğu Baltık dilinden bir tanesidir. Letonca, Letonya’nın resmi dilidir.
• Letoncanın 3 lehçesi vardır:
- Orta Letonca (Letonya’nın merkez kısmında, XIX. yüzyılın ikinci yarısından beri oluşturulmuş edebiyat dilinin temelidir);
- Livonyaca (Kurlandya’nın kuzeyinde ve Vidzeme’nin kuzey-batıda, Lyivlerin daha önce ve şimdi yaşadıkları yerlerdir; bunların dilinin etkisi altında bu lehçe oluşturulmuştur);
- Üst Letonca (Letonya’nın doğuda; Latgalca da anılan bu lehçe, Polonca tarafından çok etkilenmiştir; 1730-1865 ve 1904-59 yıllarında bu lehçede kitap ve gazete yayınlanmıştır).
• Letoncada 2 hitap biçimi vardır: resmi ve resmi olmayan. Örneğin, «sen» (tu), kibar hitabında jus («siz») olur.
• Cümledeki kelime dizisi serbesttir; anlamsal vurgunun hangi kelimede olduğuna bağlıdır. Örneğin «bardakta su var» cümlesi: Glaze ir udens,  «su bardakta» - Udens ir glaze. Genellikle SVO dizilişi hakimdir. Belirtilen kelime, belirten kelimeden sonra gelir.
• Kelime hazinesinin önemli kısımın kökeni, asıl Baltık. Cermen dillerinden alınan kelimeler, özellikle Orta Almancada (еlle «cehennem», muris «taş duvarı», stunda «saat»), Slav dillerinden, özellikle Rusçadan (blоdа «kase», sods «ceza», greks «günah»), Baltık-Fin dillerinden (kazas «düğün», puika «erkek çocuğu»).
• Çağdaş Leton alfabesi; vurgu imileri ile Latin alfabesinden uyarlanmıştır; İmlası, sesbilimsei morfolojik prensibine dayanır. Gotik Latin Alfabesinden uyarlanmış yazısı, XVI. yüzyılında ortaya çıkmıştır. (ilk kitap — Katolik İlmihal, 1585 y.).
• Letoncada orta cins yoktur.
• Letonya; Avronun Euro olarak yazılmadığı iki Avrupa ülkesinden bir tanesidir; Eiro [eyro], çünkü Letoncada Avrupa – Eiropa’dır. Kendi yazısı ile Avro kelimesini yazan ikinci ülke ise Yunanistan (Ευρώ).
• Letonca kolay bir dil değildir; hal ve çekim sistemi, kurallar ve istisnalar karmaşıktır.
• Letoncaya İsveççe ve Almancadan kelimeler alınmıştır; Letonya, tarihsel zamanı boyunca ya İsveç yada Almanların egemenliğinde yaşamıştır. 
• Letoncada vurgu daima birinci hecededir; uzun ünlüler gibi ses olayları, kelimede iki vurgu olma veya vurgunun başka bir hecede olma hissini verebilir. Bu konuda Letonca Finceye benzer. Bu arada, Letonların Baltık yakalarına geldiklerine kadar, Riga’nın yakın bölgelerinde Fince konuşmuş ve Leton nüfusu arasında ortadan kaybolmuş Liv kabileleri yaşarmış.