Bizi telefon hattından arayınız:

+373 (79) 26-11-27

Makale blogu

Bulgarca

About-us

Bulgarca hakkında ilginç bilgi:

• Bulgarca; Bulgaristan Cumhuriyeti’nin resmi dilidir, Bulgarların dili; Hint-Avrupa dil ailesinini Slav grubunun Güney alt grubundan bir dildir. Bulgarca konuşucularının toplam sayısı, 12 milyon kişiden fazladır.
• Bulgarca alfabesinde Kiril harfleri kullanılır (Bulgar alfabesi), ayrıca, Rusçaya kıyasla  «Э», «Ы» ve «Ё» harfleri yoktur; «Ъ» harfi [ɤ] /ı/ünlü sesini ifade eder. Е harfi Türkçedeki ben kelimesinin E sesine benzer yo gibi sesini ifade etmek gerekirse (örneğin, yol kelimesinde), ЬО harf birleşimi kullanılır. Bulgarcadaki Щ pratik olarak eski Slav [şt] olarak telaffuz edilir.
• Çoğu Slav diline kıyasla, Bulgarcada hal pratik olarak ortadan kalmıştır; ancak belirli tanımlık, belirsiz tanımlık ve tanımlıksız vardır.
• Diğer Slav dillerine göre Bulgarca fonetiğinde damaksıllaşmış ünsüzler çok nadir kullanılır. 
• Sözcüksel olarak Bulgarca, Kilise Slavcasına çok yakındır, diğer Doğu Slav dillerinde arkaik olarak sayılan birçok kelime bu güne kadar vardır. Tarihsel nedenlerden dolayı Bulgarcada birçok Türkçe kelime vardır. 
• Çoğu Bulgarca ve Rusça kelimenin ortak kökü vardır, örneğin Rusça kelime обувь /ayakkabı/, Bulgarcada обувки, Rusçadaki голова /baş/ Bulgarcada глава.
• Bulgarcada kelime türleri çoğunlukla öntakı yardımıyla oluşturulur, Bulgarcada ancak 3 hal vardır; yalın hali, -i hali ve –e hali.
• Bulgarcada 4 kip var: diğer Slav dilleri için ortak (bildirme kipi, emir kipi ve dilek-şart kipi) üç kip dışında, Bulgarcada dördüncü kip vardır — duyulan anlatım kipi; bu kip, geçmişte meydana gelmiş görülmemiş bir olayı ve yapılan görülmemiş bir eylemi anlatmak için kullanılır; yani geçmişte meydana gelmiş görülmemiş bir olayın ve yapılan görülmemiş bir eylemin kesinliğe bağlamadan anlatılmasında kullanılır.
• Bulgarca sesleri oldukça serttir. Oluşum ve telaffuzlarına göre Bulgarca ünsüzleri diğer Slav dillerinin ünsüzlerinkilerine benzer.
• Bulgarcada dinamik vurgu kullanılır. Bu durum, durağan vurgu yoktur demektir, yani farklı kelimelrde veya aynı kelimenin farklı gramatik hallerinde vurgu faklı hecelerde bulunabilir. Bulgarcanın ayırdedici  özelliği, öneklerde vurgu olmasıdır.
• Bulgarcada fiilin mastar hali, sözlükte şimdiki zaman 1.şahıs tekil yazılır: пиша /yazmak/, чета /okumak/, говоря /söylemek/, дам /vermek/. Mastar hali yerine “да” edatı ile şimdiki zaman hali kullanılır: “искам да напиша писмо” - “mektup yazmak istiyorum”.
• Gelecek zaman kipi, her fiil için aynı şekilde “ще” edatı ile fiilin şimdiki zaman halini kullanarak oluşturulur. Аз ще искам (ben isteyeceğim). Olumsuz hali farklı oluşturulur: аз няма да искам (ben istemeyeceğim).
• Bulgaristanda red işareti olarak baş eğilir ve kabul işareti olarak baş sağlanır; çoğu kez yabancılar bunu zor anlar.