Bizi telefon hattından arayınız:

+373 (79) 26-11-27

Makale blogu

Kazakça

About-us

Kaçakça hakkında ilginç bilgi:

• Kaçakça; Kazakistan Cumhuriyeti’nin resmi dilidir. Türk dillerin Kıpçak altgrubuna (Tatarca, Başkırca, Karaçay-Balkarca, Kumukça, Karayımca, Kırım Tatarcası, Karakalpakça, Karagaşça, Nogayca) girer. Nogay, Karakalpak ve Karagaş dilleri yanına Kıpçak-Nogay koluna girer.
• Kazakça, Kazakistan, Çin ve BDT ülkelerinde aygındır.
• Çağdaş Kazakça pratik olarak lehçelere bölünmemiştir. Ancak üçü vardır: Kuzey-Doğu, Güney ve Batı. Lehçeler arasındaki fark, kelime haznesine bağlıdır; bunun koşulu ise, nüfusun farklı bölgelerde yaşamasıdır; ararlarında ilkesel fark yoktur, her bir Kazak başka Kazağı anlar; Kazakçanın bölgelesel farklılıkları önemli olmadığından konuşucuları tarafından az duyulur.
• Devlet yapısı ve kültürü Kazak edebi dilinin kökeni, Kuzey-Doğu ve Batı lehçeleridir.
• Kazakça, edebi dil olarak Abay Kunanbaev ile İbray Altınsarin’in faaliyetleri sayesinde XIX. yüzyılın ikinci yarısında oluşmuş. 
• 1940 yılında Kazakça için Kiril alfabesi kullanılmaya başlanmıştır; pratikte bu dil için en uygun alfabe olduğunu gösterilmiştir; bundan dolayı bağımsız Kazakça’da da kalmıştır. 
• Kazakça çök birleşimli olup ile morfolojik ve noktalama normları vardır. 
• Sözcük türü: isimler, sıfatlar, fiiller, zamirler, sayılar, edatlar, sontakılar, bağlaçlar.
• Kazakçada genellikle vurgu son hecede olur. Hecelerdeki ünsüz sesler, kalın ünlü harfler yanında bulunup sert söylenir, ince ünlü harfler yanında ince söylenir.
• İyelik kipinde, yalnız iyelik zamirleri değil özel iyelik ekleri de kullanılır.
• Kazakçada öntakı yoktur. Türkçede olduğu gibi öntakı kelimenin sonuna sontakı şekilde konulur; dolaylı hal şeklinde kullanılır. İsimden önce sayı kullanılırsa isim çoğul değil tekil olur. Sıfat işlevini yapan sayılar ve sıfatların sayısı ve hali değişmez.
• Kazakçada cinslik kategorisi yoktur. Böylece, cümlenin anlamına göre tercüme edildiğinde sıfat, zamir veya sıra sayı sıfatı eril, dişil veya cinsiz olabilir. Adlar, Rusçadan farklı olarak, şahıslara göre değişir.
• Kazak alfabesinde 42 harf vardır, bazında Kiril yazısıdır (Rus alfabesine ilaveten 9 harf bulunur).