Bizi telefon hattından arayınız:

+373 (79) 26-11-27

Makale blogu

Gürcüce

About-us

Gürcüce hakkında:

• Gürcüce; Kartveli dil grubuna girer, Gürcistan’ın resmi dilidir. Gürcistan, Rusya, ABD ve Türkiye’de yaygındır.

• Gürcice; Dünyanın en eski dillerinden bir tanesidir.

• Tarihi geleneğe göre, Gürcü alfabesi, milattan önce III. yüzyılda Gürcü çarlığının kurucusu I. Farnavaz tarafından icat edilmiştir. 

• Tarih boyunca Gürcücenin üç farklı alfabesi değiştirilmiştir: Asomtavruli, Nushuri (IX. yüzyıldan itibaren), Mhedruli (XI. yüzyıldan itibaren). Son iki alfabe XVII. yüzyıla  kadar kullanılmıştır. 

• Bu günlerde kullanılan alfabe, Mhedruli olarak bilinmektedir. («süravi sınıfı yazısı», «sivil»), 33 harf vardır: 28 ünsüz ve 5 ünlü (önceden harf sayısı 38’di).

• Birkaç Gürcü dili vardır: asıl Tüm-Gürcüce – edebi (Kartule Ena), Svanca (Luşnu nin), Mergelce (Margaluri nina), Lazca (Lazuri nena).

• Svanca, yaklaşık olarak 3 bin yıl önce Tüm-Gürcüce’den Mergelce ile Lazca yaklaşık olarak 2 bin önce ayrılmıştır.

• Gürcüce'nin birbirinden belirli bir derecede farklı olan birkaç lehçesi vardır: Kartli, Kaheti, İmereti, İmerhev, Guria, Pşav, Raçi, Acara, Hevsur, Tuş vb.

• Gürcice'de yazılmış en eski yazı, M.Ö. III. yüzyılı tarihli Nekres katibesidir.

• Gürcü edebiyatın ilk anıtı, Yakov Tsurtaveli’nin 475-484 yılında yazdığı «Şuşanik’in Şahadeti» dir.

• 1709 – Gürcistan’da kitap basımcılığı başlatılmıştır.

• Şota Rustaveli’nin «Kaplan Postlu Kahraman» destanı, 1189-1212 yıllarında yazılmıştır. Toplam olarak bu destanda yaklaşık olarak 1500 kıta vardır.

• 1938-1954 yıllarında Gürce alfabesi (ek işaretleri ile) Apsuyca ile Osetçe için kullanılırmış. 

• Gürcice’nin gramer yapısı çoğu Avrasya dilinin yapısından daha karmaşıktır. 

• Gürcice’de eril ile dişil arasında ayırım yoktur. 

• Gürcü alfabesinde harf sayısı, ses sayısına kadardır. 

• Alfabelerin üçünde rakamlar harf olarak gösterilir. 

• Gücüce ’de büyük harf yoktur.

• Gürcü sayı sıfatları 20’ye kadar on katlı sayım sistemi, 20’den 100’e kadar yirmi katlı sayım sistemine dayanır. Örneğin, 75 sayısı «üç tane yirmi ve üç tane beş» olarak söylenir.

• Gürcücede selamlaşma ifadelerinde Gürcistan’ın savaşçı geçmişinde kalmıştır. (örneğin, dila mşvidobisa– «huzur dolu sabah» = günaydın, gamarcoba – «zafer dilerim» = merhaba, gagimarcos – «sana zafer dilerim!»).

• Yaklaşık olarak 5 milyon insan Gürcüce konuşuyor. 

• Gürcistan’ın İngilizce’deki adı, Georgia devletin adı ile aynıdır.  («Georgia»).