Bizi telefon hattından arayınız:

+373 (79) 26-11-27

Makale blogu

Ermenice

About-us

Ermenice hakkında ilginç bilgi:

• Ermenice; - Hint-Avrupa dil ailesinin ayrı bir alt grubuna giren bir dildir. Seyrek olarak Yunanca ile Frigya dilleri ile birleşilir. Hit-Avrupa dilleri arasında en eski yazılı dillerden biridir. Ermenice Armenistan, ABD, Rusya, Fransa, Gürcistan, İran, Suriye, Türkiye, Azerbaycan, Lübnan, Ukrayna, Arjantin, Özbekistan ve başka ülkelerde yaygındır. 

• Ermenice’de 6 ünlü ve 30 ünsüz fonem vardır. Dilin gelişim ve oluşum aşaması boyunca farklı kurallar birbirini değiştirirmiş, bir şeyler ilave edilirmiştir. Bu günlerde birbirinden farklı olan iki lehçesi vardır. Morfolojide tekil ve çoğul var, 7 hal, 3 çatı. Fiilde, 8 çekim türü vardır. Kurallardan çoğu Hint-Avrupa lehçesinden alınmıştır. 

• Ermenistan’ın resmi dili (Doğu Ermenicesi) dilbilgisel yapısı, şimdiki zaman bildirme kipi biçimlerine göre “um” kolu anılan lehçe grubuna benzer.

• Ermeni alfabesi Mesrop Maştots tarafından 405-406 yıllarda icat edilmiştir.  Ermeni alfabesi, dünyanı en eski dillerden bir tanesidir. Pek çok Eski Ermeni yazılı eserleri ve örnekleri bu güne kadar kalmıştır. 

• Ermenicenin noktalama sistemi gelişmiştir, Türkçe ve başka Avrupa dillerden çok farklıdır. Örneğin, знак iki nokta («verçaket» veya sonlu nokta) Ermenice’de Türkçe’deki noktayı karşılayabilir, Türkçe’deki virgül, tire veya iki noktayı ayırıcı açıklayıcı işaret (“but”) karşılar. Bu işaret Avrupa dillerinde kullanılan apostrofa benzer. Soru işareti («hartskan nşan») Ermenicede soru cümlesinin sonuna konulur, (örneğin, Որտեղի՞ց ես գալիս: Nereden geliyorsun?). Ünlem işareti aynı şekilde.

• Bu günlerde V. ila XVIII. yüzyıllarında yapılan 25 binden fazla Ermeni yazı eserleri korunmuştur. Erivan el yazmaları hazinesinde Ermenice’de yazılmış birkaç bin manüskri vardır.

• Ermeni alfabesi ile basılmıiş ilk kitap, Akop Megapart’ın aydınlık faaliyetleri sayesinde Venedik’te 1512 yılında yayınlanmıştır. Bu ilk basımcı sayesinde Ermenice Asya ve Bağımsız Devletler Topluluğundaki dillerden kitap basımcılığında ilk dildir. 

• İlk evrensel ansiklopedi («Ermeni Sovyet ansiklopedisi») 1948 – 1987 yıllarında A. Ambartsumyan ve  K. Hudaverdyan Ermenice basılmıştır. под ред..

• Ancak Ermenice ve Rusça’da @ işaretine «sobaka(köpek)» denilir. Başka dillerde daha da ekzotik isimleri vardır (İbranicede «maymuncuk», «salyangoz», «strudel», Kazakça’da «ay kulağı»).