Bizi telefon hattından arayınız:

+373 (79) 26-11-27

Makale blogu

Azerice

About-us

Azerice hakkında ilginç bilgi: 

Azerice; Azerlerin ana dili, Türk dillerin güneybatı altgrubu içeresinde olup Kıpçak bölgeye özgü unsurları da vardır; kelime hazinesi ve fonetiği, önemli derecede Farsça ile Arapça tarafından etkilenmiştir. 

Azerice; Azerbaycan, Rusya (özellikle Dağıstan), Gürcistan, İran, Irak, Türkiye, Suriye, Ukrayna, ABD,  Büyük Britanya, Almanya, Kazakistan, ve ayrıca Ortak Asya ülkeleri Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan’da yaygındır. Azerbaycan’ın resmi dilidir; Dağıstan’da ise resmi dillerden biridir.

• Azerice, 4 ağız grubuna ayrılır:

- Doğu ağzı: Bakü, Derben, Kuba ve Şamahı, Muğan ve Lenkeran ağızları;

- Batı ağzı: Karabağ, Gence ve Kazah (Kazak’la karıştırılmamasın) ağızları, Aymur lehçesi;

- Kuzey ağzı: Şeki ağzı, Zakatala-Kah ağzı;

- Güney ağzı: Nahçıvan, Tebriz ve Ordubad ağızları, Erivan ağızları.

Geçici ağızlar da vardır: Gökçay, Agdaş ve Cebrayıl ağızları.

İran’daki Azerice ağızları: Tebriz, Urmi, Hoy, Kuş (Merkez Eyaleti), Marag, Marand, Urmiye (Batı Azerbaycan Eyaleti), Türkmençay (Doğu Azerbaycan Eyaleti), Ardabil, Sarab, Miyana, ayrıca enklavlarız: Gelugah (Mazenderan Eyaleti), Lütfabad ve Dargaz (Razavi Horasan Eyaleti).

• Bu günlerde Azericenin birkaç alfabesi vardır; Azerbaycan Cumhuriyeti’nde Latin alfabesi kullanılır, İran Azerileri Arap alfabesini kullanır, Dağıstan’da Kiril alfabesi kullanılır. İran’da Arap alfabesi kullanılmasına rağmen son zamanlarda Azerbaycan Cumhuriyeti’nde kullanılan Latin alfabesi kullanılmaya başlanmıştır.

• Azericede –zade soyad eki çok yaygındır; «-dan doğma, -dan olma» anlamına gelir. İlk önce, “zayiden” kelimesinden gelen bu ek, baba veya dede adına eklenirmiş (örneğin, Ulvi-zade, Farid-zade).

• Azerice konuşan çoğu insan Türkçe anlar; bu iki dil bir birine çok yakındır. 

• Azerbaycan Cumhuriyeti’nin başkenti – Bakü, para birimi – manat, en yüksek dağı – Bazardüzü.

• Azerice konuşucuların çoğu Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları dışında İran’da yaşar (farklı tahminlere göre yaklaşık olarak 30 milyon kişi).