Bizi telefon hattından arayınız:

+373 (79) 26-11-27

Makale blogu

Rusça

About-us

Rusça hakkında ilginç bilgi:
• Rusça; Doğu Slav dillerinden bir tanesi, dünyada en çok konuşulan dillerinden bir tanesidir,  Rusların ulusal dili, Merkezi Avrasya, Doğu Avrupa ve BDT uluslararası dil olarak kullanılır. Slav dillerinden en yaygındır, hem coğrafi ve konuşucu sayısı açılardan Avrupa’nın en konuşulan dili, en yaygın Hint-Avrupa dillerinden bir tanesidir. 
• Rusça, en çok çevrilen 5 dünya dilinden bir tanesidir. 
• «неделя/nedelya/» hafta kelimesi, “не делати” deyiminden gelir, ve ilk önce «неделя» «dinlenme günü» anlamına gelirmiştir.
• “Ё” /yo/ hafi, 1783 yılında (Bilimler Akademisi Başkanı) Vorontsova-Daşkova düşesi tarafından teklif edilmiştir. Bu harf, Karamzin sayesinde tanınmıştır. İlk önce 1797 yılında kullanılmıştır. Bundan önce “iо” ikil ünlü şeklinde yazılırmış. Çağdaş Ukraynacada “ё” /yo/ sesi, “ьо” olarak yazılır.
• «зонтик» /şemsiye/ kelimesi, bu şekilde Felemenkçeden Rusçaya alınmıştır. Daha sonra, halk tarafından küçültme sözcüğü olarak ve büyük şemsiyeler için «зонт» kelimesi kullanılmaya başlanmıştır.
• 1910 yılından 1920 yılına kadar Rusya’da Ы /ı/serisi yük buharlı lokomotifler üretilmiştir. 
• Rusçada ы /ı/ harfi ile başlayan kelime sayısı azdır. Rusya’daki şehir ve neşir adları: Ыгыатта /Igıatta/, Ыллымах /Ullımah/, Ынахсыт /Inahsıt/, Ыныкчанский /Inıkçanskiy/, Ытык-кюель /Itık-küel/.
• Rusçada canlı orta cins isimleri vardır: hayvan, canavar, çocuk.
• Rusçada içinde art arda üç “e” harfi geçen birkaç kelime vardır; длинношеее /boynu uzun olan/ (ve boyunlu –шеее kökü bulunan kelimeler, örneğin, криво-, коротко-) ve змееед /yılan kartalı/ kelimesi. Ayrıca Rusçada içinde art arda üç “o” harfi geçen bir kelime vardır: зоообъединение /zoolojik dernek/.
• Rusçada ancak bir tek heceli tam sıfat vardır; злой /öfkeli/.
• Rusçada ко- eki bulunan iki kelime vardır : закоулок /kör sokak/ve колупать /kazımak/.
• бык /boğa/ ve пчела /arı/ kelimelerinin kökleri aynıdır. Eski Rus edebiyatında пчела «бъчела» olarak yazılırmış. ъ / ы seslerin kaynaşması, bu seslerin her ikisinin tek Hint-Avrupa U sesinden gelmesi ile açıklanır. «böğürmek, uğuldamak, vızıldamak» anlamları taşıyan ve etimolojik olarak пчела /arı/, букашка /küçük böcek/ ve бык /boğa/ kelimelerine akraba olan бучать /hımlamak/ diyalekt fiili akla gelirse belirli sesi açıklayan bu kelimelerin aynı anlam taşıdığı açıktır. 
• «зАмок» /şato/(yapı) и «замОк» /kilit/(alet) eşsesli olup, bu bir rastlantı değildir. Bu kelimeler, Lehçe ve Çekçeden gelmiştir. Ödünçleme çeviri şekilde Almancadan alınmıştır. Almancada bu iki kelime, hem «зАмок», hem de «замОк» ses bakımından aynıdır — «Schloß». Bu Almanca kelime, Latince «clūsa» kelimesinin ödünçleme çeviridir. Bu eşseslilik, Rusçası зАмок olan kalenin düşman ordularına engel olarak belirli bir coğrafik noktada ülkenin başka bölgelerini kilitlendiğinden ortaya çıkmıştır.
• Neredeyse “a” harfi başlayan bütün Rusça kelimeler başka dillerden alınmıştır. “a” harfi ile başlayan asıl Rusça kelime sayısı çok azdır; bunlardan birkaçı «азбука» /abece/, «аз» /a harfinin eski adı/ и «авось» /belki/.
• Rus şair ve yazarlar, çok yeni kelime uydurmuştur: вещество /madde/, градусник /termometre/ (Lomonosov), промышленность /sanayi/(Karamzin), головотяпство /bir işin özensiz ve anlayışsız yapılması/(Saltıkov-Şedrin), стушеваться /bozulmak/(Dostoevskiy), бездарь /istidatsız/(Severyanin), изнеможденный /zayıf düşmüş/(Hlebnikov).