Contactați-ne la numărul:

+373 (79) 26-11-27

Traducerea juridică a documentelor și textelor

Traducerea juridică a documentelor și textelor

Biroul de traduceri Diplom oferă servicii de traducere calitativă a documentelor și textelor din domeniul juridic pentru persoanele fizice și juridice:

  • traducerea contractelor și acordurilor;
  • traducerea actelor constitutive (contracte, statute, certificate de înregistrare a întreprinderilor etc.);
  • traducerea documentelor emise de instanțe judecătorești (cereri de chemare în judecată, cereri de recurs, ordonanțe, hotărîri judecătorești etc.);
  • traducerea procurilor și declarațiilor;
  • corespondența cu colegii și partenerii din străinătate;
  • traducerea actelor normative, legilor, standartelor;
  • traducerea articolelor științifice;
  • traducerea altor documente și texte din domeniul juridic.

  • Inapoi