Contactați-ne la numărul:

+373 (79) 26-11-27

Traducerea economică / financiară a documentelor și textelor

Traducerea economică/ financiară a documentelor și textelor

Biroul de traduceri Diplom prestează servicii de traducere a documentelor și textelor din domeniul economic și financiar din/în toate limbile lumii pentru persoanele fizice și juridice:

 • documente de contabilitate și audit (dări de seamă, bilanțuri, facturi, încheieri de audit etc.);
 • documente economice (contracte, planuri de afaceri, studii de fezabilitate etc.);
 • documente bancare (contracte, acte, servicii de plată, cereri de credit);
 • rapoarte financiare și fiscale;
 • cercetări în domeniul marketing-ului și planuri de afaceri, documentație de licitație publică;
 • documente de însoțire (acorduri, declarații vamale, licențe etc.);
 • oferte comerciale;
 • documentație de asigurare;
 • documente pentru finanțarea proiectelor;
 • materiale analitice;
 • literatură din domeniul economiei și finanțelor;
 • materiale publicitare pentru diverse servicii;
 • traducerea site-urilor cu tematică economică și financiară;
 • scrisori de garanție;
 • alte texte și documente cu caracter economic.

 • Inapoi