Traducerea juridică a documentelor și textelor

Traducerea juridică a documentelor și textelor2021-04-15T09:40:02+00:00

Biroul de traduceri Diplom oferă servicii de traducere calitativă a documentelor și textelor din domeniul juridic pentru persoanele fizice și juridice:

  • Traducerea contractelor și acordurilor;
  • Traducerea actelor constitutive (contracte, statute, certificate de înregistrare a întreprinderilor etc.);
  • Traducerea documentelor emise de instanțe judecătorești (cereri de chemare în judecată, cereri de recurs, ordonanțe, hotărîri judecătorești etc.);
  • Traducerea procurilor și declarațiilor;
  • Corespondența cu colegii și partenerii din străinătate;
  • Traducerea actelor normative, legilor, standartelor;
  • Traducerea articolelor științifice;
  • Traducerea altor documente și texte din domeniul juridic.
Personal manager. Birou de traduceri în Moldova Diplom

ALTE SERVICII:

SERVICII: