Traducerea economice/financiare a documentelor și textelor

Traducerea economice/financiare a documentelor și textelor2021-04-15T09:26:09+00:00

Biroul de traduceri Diplom prestează servicii de traducere a documentelor și textelor din domeniul economic și financiar din/în toate limbile lumii pentru persoanele fizice și juridice:

 • Documente de contabilitate și audit (dări de seamă, bilanțuri, facturi, încheieri de audit etc.);
 • Documente economice (contracte, planuri de afaceri, studii de fezabilitate etc.);
 • Documente bancare (contracte, acte, servicii de plată, cereri de credit);
 • Rapoarte financiare și fiscale;
 • Cercetări în domeniul marketing-ului și planuri de afaceri, documentație de licitație publică;
 • Documente de însoțire (acorduri, declarații vamale, licențe etc.);
 • Oferte comerciale;
 • Documentație de asigurare;
 • Documente pentru finanțarea proiectelor;
 • Materiale analitice;
 • Literatură din domeniul economiei și finanțelor;
 • Materiale publicitare pentru diverse servicii;
 • Traducerea site-urilor cu tematică economică și financiară;
 • Scrisori de garanție;
 • Alte texte și documente cu caracter economic.
Personal manager. Birou de traduceri în Moldova Diplom

ALTE SERVICII:

SERVICII: