Skip to main content

Supralegalizarea documentului

Supralegalizarea documentului este procedura cea mai complexă pentru a conferi documentului putere juridică în străinătate, confirmând autenticitatea semnăturilor sau, dacă este necesar, a ștampilei și a ștampilei de pe document.

În cadrul procesului de consularizare, documentul trece prin mai multe instanțe, fiecare confirmând semnătura pusă pe document în instanța anterioară.

La biroul de traduceri Diplom, atât persoanelor fizice, cât și celor juridice, li se oferă servicii de consularizare pentru următoarele documente:

- acte și duplicat de stare civilă: certificat de naștere, certificat de căsătorie, certificat de divorț, certificat de stare civilă, etc.;

- certificate de cazier judiciar;

- documente de educație: certificat, diplomă de bacalaureat, diplomă, etc.;

- acte notariale;

- hotărâri judecătorești;

- certificate de vechime în muncă;

- certificate medicale;

- alte documente naționale.

La biroul de traduceri DIPLOM, puteți comanda servicii de supralegalizare. Pentru aplicarea ștampilelor de supralegalizare, este necesar documentul original, traducerea acestuia și autentificarea notarială.

Pentru a comanda, vă rugăm să sunați la numărul de telefon: +373 (79) 79-11-00.