Legalizarea documentelor rămîne mereu actuală

În domeniul relaţiilor internaţionale există cerinţe destul de stricte faţă de perfectarea documentelor. De aceea supralegalizarea şi apostilarea documentelor întotdeauna sunt necesare celor care se pregătesc să facă studii, să muncească sau să locuiască în străinătate.

Îmbunătăţirea relaţiilor dintre ţări nu va anula cerinţele dreptului internaţional. La fel şi în cazul cetăţenilor Republicii Moldova, liberalizarea regimului de vize cu ţările europene şi orientarea fermă spre integrarea europeană oricum nu dispensează de obligaţia respectării cerinţelor stricte faţă perfectarea documentelor. Prezentarea documentelor personale sau a celor comerciale la autorităţile unei ţări străine implică o procedură prealabilă, numită legalizarea documentelor, şi se efectuează pe teritoriul acelui stat unde documentul respectiv a fost emis. Evident că documentele moldoveneşti respectiv trebuie să fie supuse procedurii legalizării în Republica Moldova. Apropo, cerinţe similare există şi pentru documentele străine prezentate în Moldova. De aceea, plecând în srăinătate pentru studii, parteneriat, procurarea unui imobil, pentru căsătorie sau acceptarea succesiunii bunurilor, trebuie să fiţi foarte atenţi cu setul de documente. Asupra acestui fapt trebuie preveniţi şi partenerii străini care îşi planifică să sosească cu asemenea scopuri în ţara noastră. În caz contrar, s-ar putea să nu atingeţi pur şi simplu scopul călătoriei, făcând risipă de timp şi bani, nemavorbind de nervi.

Posibil că în Roma Antică, care este considerată întemeietoare a normelor juridice, pentru recunoaşterea unui document era suficientă semnătura scribilor, precursorii notarilor moderni. În zilele noastre însă legalizarea unui document, adică certificarea juridică la nivel internaţional, solicită mult mai mult timp şi eforturi. În plus, procedura certificării diferă de la o ţară la alta şi de la un document la altul, de aceea este nevoie de o clarificare prealabilă  a tuturor acestor subtilităţi.

În ziua de azi legalizarea se efectuează fie prin apostilare, fie prin supralegalizare. Apostila este o procedură mai simplă, dar şi pentru ea e nevoie de timp, şi ce e mai important, procedura nu este aplicabilă pentru toate ţările, ci doar pentru cele care sunt parte la Convenţia de la Haga, în principal, cele europene. Pentru restul ţărilor, printre care, de exemplu, ţările din Asia şi statele din Orientul Mijlociu, precum şi Germania, se cere supralegalizarea documentelor sau subapostila – o procedură constând din mai multe trepte la diferite autorităţi.

Cum se pot afla toate amănuntele privind pregătirea corectă a documentelor? Servicii de consultanţă şi un ajutor susţinut în acest sens sunt oferite de birourile de traduceri. Un ajutor garantat vă poate deveni biroul de traduceri Diplom, care deja de mai mulţi ani desfăşoară această activitate, având o reputaţie solidă şi marcă de comerţ proprie.

Avantaje importante pentru clienţi:

  • Siguranţa că totul va fi perfectat corect, întrucât angajaţii biroului sunt autorizaţi şi competenţi;
  • Abordare individuală a executării comenzii – în vederea oferirii unor servicii de bună calitate, angajaţii vor ţine cont de toate cerinţele clientului;
  • Promptitudine în îndeplinirea muncii – datorită unei experiențe de muncă de lungă durată în acest domeniu, biroul are importante relaţii de parteneriat care asigură executarea operativă a serviciilor;
  • Accesibilitate – legătura prealabilă cu biroul este posibilă în orice formă comodă pentru client: prin telefon, poşta electronică, în regim online, iar pentru vizita personală puteţi alege un birou în zona convenabilă a oraşului;
  • Preţuri optime la serviciile de traducere şi la cele de legalizare a documentelor;
  • Un rezultat finalizat – clientul primeşte setul de documente în întregime perfectat, pregătit pentru a fi predat la autorităţile străine.

Calitate, rezultat garantat şi grijă faţă de client – sunt cele trei principii pe care se întemeiază o colaborare de succes cu biroul de traduceri Diplom!

Personal manager. Birou de traduceri în Moldova Diplom

ALTE SERVICII:

SERVICII:

2020-05-27T12:16:00+00:00