Consultaţii importante şi utile pentru migranţi

Intrarea într-o altă ţară întotdeauna e legată de necesitatea unor informaţii suplimentare şi de perfectarea corectă a actelor. Consultaţii pentru migranţi se pot obţine la birourile de traduceri Diplom.

Migraţia a atins în zilele noastre proporţii uriaşe. Oamenii se deplasează liber pe tot cuprinsul globului pământesc. Conform datelor ONU, în anul trecut au fost înregistraţi circa 232 milioane de migranţi. Se deplasează dintr-o ţară în alta în diferite scopuri:

 • pentru crearea familiei;
 • în căutarea unui loc de muncă mai bine plătit;
 • pentru studii ştiinţifice şi de cercetare;
 • în legătură cu dezvoltarea afacerilor;
 • pentru procurarea bunurilor imobile;
 • pentru acceptarea succesiunii.

Toate aceste puncte sunt actuale şi pentru mulţi cetăţeni ai Republicii Moldova, deoarece, conform mai multor aprecieri, numărul migranţilor din ţara noastră se estimează de la sute de mii până la peste un milion de oameni, în acest sens, chiar şi sursele oficiale semnalează o creştere, în ultimii ani, a numărului de migranţi moldoveni cu 250 mii de persoane. În perspectivă specialiştii consideră că cifra va creşte şi mai mult, în legătură cu procesele de integrare europeană. De asemenea, anual în Moldova sosesc cetăţeni străini motivaţi de aceleaşi scopuri şi sarcini vitale.

Pentru a se adapta cu succes într-o altă ţară unor studii active, unei activităţi de muncă sau ştiinţifice, dar şi pur şi simplu unei vieţi normale, omul trebuie să dispună de informaţii maximum veridice cu privire la condiţiile de trai, şi, în primul rând, cu privire la cerinţele faţă de perfectarea actelor. Lipsa sau incorecta perfectare a vreunui act poate frâna realizarea proiectelor propuse.

O garanţie importantă a acţiunilor corecte în străinătate este consultarea prealabilă a migranţilor cu privire la particularităţile cerinţelor faţă de acte într-o ţară sau alta. Desigur, multe lucruri pot fi aflate în inepuizabila reţea globală, însă asemenea date de obicei sunt dispersate şi, de multe ori, învechite. Soluţia optimă este să vă adresaţi la birourile de traduceri Diplom, unde se pot obţine informaţii maximum veridice şi actuale.

Cinci avantaje oferite de consultaţia la birourile de traduceri Diplom:

 1. Birourile de traduceri întreţin legătura permanentă cu ambasadele şi consulatele, de aceea angajaţii cunosc toate inovaţiile şi modificările intervenite la cerinţele faţă de acte;
 2. Angajaţii birourilor sunt autorizaţi de Ministerul Justiţiei, de aceea ei poartă răspundere pentru munca lor şi pentru prestarea unor servicii de calitate;
 3. Având grijă de clienţi, specialiştii birourilor vor pătrunde în esenţa problemei şi vor sugera soluţia optimă;
 4. În completare la consultaţie, la birouri puteţi totodată beneficia de toate serviciile aferente – traducerea actelor cu legalizarea notarială, aplicarea apostilei sau perfectarea supralegalizării;
 5. Calificarea şi competenţa specialiştilor oferă posibilitatea de a executa operativ toate procedurile legate de acte, ca rezultat, clientul primeşte “la cheie” întregul set necesar.

Adresarea pentru consultaţie la birourile de traduceri Diplom vă va scuti în viitor de probleme şi va preveni eventualele neplăceri şi îngrijorări legate de perfectarea incorectă sau de omisiunea unor detalii.

 

Personal manager. Birou de traduceri în Moldova Diplom

ALTE SERVICII:

SERVICII:

2020-05-26T22:05:53+00:00