Ce este apostila şi pentru ce este nevoie de ea?

Sensul noţiunii de “apostilă” nu-l poate explica oricine, dacă nu este jurist. Să clarificăm ce este aceasta şi în ce cazuri este nevoie de ea.

Dezvoltarea relaţiilor internaţionale legate de trecerea dintr-o ţară în alta creează deseori situaţii când cei mai obişnuiţi oameni stabilesc noi raporturi juridice bazate pe acte şi termeni juridici internaţionali. Din categoria acestor termeni face parte şi noţiunea de “apostilă”, sensul căreia nu orice om îl poate explica  (desigur, dacă acesta nu este jurist). Să clarificăm ce este apostila şi în ce cazuri este nevoie de ea.

Termenul “apostilă” provine de la cuvântul francez Apostille, ceea ce în traducere literală ar însemna “menţiune pe marginea unui înscris”, “notă” “adaos de recomandare”. Acestui cuvânt i s-a conferit puterea de termen juridic prin decizia Conferinţei de la Haga privind Dreptul Internaţional Privat, fiind  confirmat prin Convenţia de la Haga din 1961. În fapt, convenţia respectivă simplifică procedura de legalizare a actelor oficiale străine, şi practic o anulează pentru locuitorii ţărilor care au aderat la convenţie. Adică, la trecerea dintr-o ţară în alta, dintr-un anumit motiv sau în cazul când este nevoie de a prezenta actele la autorităţile ţării de destinaţie, legalizarea poate fi efectuată în ţara emitentă, ceea ce înseamnă o economisire considerabilă de timp şi mijloace.

Procedura de legalizare, în acest caz, reprezintă aşa-numita apostilare, adică aplicarea unei ştampile, având o formă şi un conţinut special, pe fiecare pagină a actului. Aceasta conferă putere juridică actelor pentru a fi prezentate în altă ţară.

Cele mai răspândite acte pentru care se aplică apostila sunt:

  • actele de studii;
  • certificatele de cazier judiciar;
  • actele de stare civilă, iar în cazul Moldovei, actele care au fost eliberate după data de 24.02.1998;
  • hotărârile judecătoreşti şi alte acte ale organelor judiciare;
  • adeverinţele medicale eliberate de organele medicale specializate;
  • adeverinţele eliberate de Casa Naţională de Asigurări Sociale care atestă vechimea în muncă;
  • alte acte ale organelor oficiale ce cad sub incidenţa Convenţiei de la Haga.

Astfel, dacă în legătură cu împrejurările vieţii apare necesitatea de a pleca în străinătate, va trebui din timp să aplicaţiapostila pe actele care ar putea fi solicitate în ţara respectivă la angajarea în muncă, la admiterea la studii, la îndeplinirea formalităţilor în vederea stabilirii drepturilor de pensie etc.

Vă puteţi adresa la biroul de traduceri Diplom, pentru a obţine consultaţii gratuite cu privire la aplicarea apostilei, de asemenea, puteţi face comanda.

2019-08-06T09:52:27+00:00