Contactați-ne la numărul:

+373 (79) 26-11-27

Noutăți

Particularitățile legalizării actelor în state diferite

About-us

Pentru perfectarea vizei turistice sau al altui tip de viză în Marea Britanie, nu este nevoie de apostilă, în pofida faptului că statul a semnat Convenția de la Haga.

Pentru perfectarea vizei turistice sau al altui tip de viză în Marea Britanie, nu este nevoie de apostilă, în pofida faptului că statul a semnat Convenția de la Haga. În scopul perfectării vizei, este nevoie de actele indicate în lista emisă de ambasadă sau consulat, care urmează a fi traduse în limba engleză de către un traducător autorizat și autentificate notarial. Viza de imigrare se perfectează în mod diferit.


Cetățenii Republicii Moldova pot vizita Cehia fără viză. Însă, în cazul studiilor, cursurilor de perfecționare sau practicii, va fi necesară perfectarea integrală a actelor (orice instituție de instruire din Cehia afișează în mod obligatoriu pe site-ul său lista actelor necesare). Pentru efectuarea studiilor în Cehia, trebuie să prezentați cazierul judiciar și certificatul din bancă despre prezența resurselor financiare pe card de tip VISA sau MasterCard. La fel, sunt indispensabile actele despre finisarea studiilor eliberate de instituția absolvită și care atestă identitatea persoanei în cauză. Toate actele trebuie să fie traduse în limba engleză și autentificate notarial. Perfectarea actelor pentru plecarea în Canada, de asemenea, are particularitățile sale. Pentru perfectarea vizei turistice sau de imigrare, actele urmează a fi traduse de către un traducător autorizat, ceea ce este atestat printr-o ștampilă specială. Ulterior, toate actele urmează a fi autentificate de notar. Actele urmează să fie supralegalizate.