Contactați-ne la numărul:

+373 (79) 26-11-27

Noutăți

13 ani — o vârstă serioasă

About-us

Compania Diplom a sărbatorit jubileul de 13 ani de activitate pe piața serviciilor educaționale și de traduceri din Republica Moldova. Avantajele companiei – atitudine individuala față de fiecare client, personal competent, garanții de calitate și încredere, evidente sub egida mărcii comerciale.

În actualele condiții de piață, antreprenorii nu întotdeauna reușesc să se menținî pe linia de plutire. De aceea, unei companii în plină dezvoltare, precum Diplom îi face o deosebită plăcere să-și sărbătorească, în acest an, cea de-a 13-a aniversare.
Acești unsprezece ani de formare pe piaţa de servicii educaţionale şi de traduceri din Moldova i-au adus firmei multe evenimente. Ea a depășit cu succes ultima criză financiară mondială, în mare parte datorită unei alegeri corecte a direcției.

Un curs corect spre viitor

Preferința pentru domeniul de activitate a serviciilor educaționale s-a adeverit justă încă de la început. Concursul dat pentru prezentarea grafică corectă și scrierea de calitate a diverselor lucrări studențești, științifice și de masterat i-a asigurat firmei poziții stabile. Miza pe serviciile, care prin natura lor au ca public-țintă tinerii dornici să demonstreze un nivel înalt al calității lucrarilor, s-a dovedit a fi o tactică antreprenorială absolut corectă.
Avînd grijă de reputația sa, conducerea firmei a căutat să asigure un nivel înalt al executării comenzilor. Succesul inițial în această direcție, în mare parte, s-a datorat unei selecții excelente a colaboratorilor – a consultanților în toate disciplinele de învățămînt de bază.

Calitații muncii personalului îi revine o parte imensă în reușită

Cooperarea cu specialiștii înalt calificați a evidențiat activitatea firmei încă de la primii săi pași. Treptat, a fost adunată o echipă de consultanți calificați responsabili care puteau executa lucrări de orice grad de dificultate, în conformitate cu cerințele clienților.
Asistența de consultanță eficientă pentru scrierea referatelor, proiectelor de an, a lucrărilor de diplomă și de masterat, precum și a articolelor, rapoartelor de practică și a altor comenzi au plasat firma în categoria liderilor din această "nișă a pieței", imprimîndu-i un impuls pentru lărgirea în continuare a domeniului de activitate.

Traducerile – servicii moderne și actuale

Următorul pas în dezvoltarea firmei a devenit valorificarea unui nou domeniu de activitate prin implementarea serviciilor de traduceri. În acest scop de asemenea au fost selectați cei mai buni traducători autorizați de Ministerul Justiției al R.M., cu posibilitatea autentificării notariale.
Creșterea generală a mobilității populației, plecarea cetățenilor moldoveni în străinătate pentru studii sau pentru angajarea în muncă, precum și diversele relații culturale și de afaceri – toate acestea creează baza unei cereri stabile pentru astfel de servicii, de care beneficiază atît oamenii obișnuiți, cît și persoanele juridice.
Pentru a oferi clienților cele mai comode condiții în vederea definitivării comenzilor, firma a deschis filiale noi în sectoarele mun. Chișinău și în orașele din alte regiuni ale țării : Comrat, Cahul, Drochia, Bălți. Acum să primești toate serviciile necesare a devenit ăi mai simplu, și mai accesibil.

Calitatea lucrului este dovedită prin marca de comerț

Valorificînd creșterea volumelor de lucrări, conducătorii firmei nici pentru un minut nu au uitat de nivelul calității. Anume abordarea exigentă a nivelului serviciilor firmei a determinat înregistrarea, la Agenția de Stat a Proprietății Intelectuale a R.M., a propriei mărci de comerț. Începand din anul 2013, unicitatea mărcii Diplom.md este protejată oficial prin Certificatul corespunzător al Agenției. Aceasta a confirmat încă odată seriozitatea intențiilor pentru activitatea viitoare și poziționarea firmei în calitate de partener responsabil și de încredere.

Mereu în acord cu tendințele pieței
Schimbările de pe piată sunt urmărite în permanență și se dezvoltă servicii noi. Una din acestea este conținutul pentru web. Crearea în masă a site-urilor și a magazinelor online solicită completarea rubricilor cu articole și texte pline de conținut. Toate acestea pot fi realizate, mai mult decît atît, ținînd cont de traducerea în alte limbi, dacă site-ul se creează în cîteva variante lingvistice. Piața propune diverse oportunități. Principalul este să te orientezi la timp în funcție de cerințele clienților, propunîndu-le o calitate înaltă a execuției. Justețea acestei abordări de afaceri deja de treisprezece ani este confirmată de firma Diplom prin activitatea pe care o desfășoară!